Obchodní a průmyslová zóna Liberec Sever - Růžodol

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 67 ha
Využívaná plocha: cca 57 ha - tj. 85%
Volná plocha: cca 10 ha - tj. 15%
Geografická poloha: PZ se nachází na severním okraji silně urbanizované oblasti, při významném silničním tahu Praha - Německo (R35), v podhůří Jizerských hor a v blízkosti CHKO Jizerské hory.
Funkční náplň: Obchod, služby, obchodní domy, hypermarkety, prodejní sklady, integrované zařízení pro vědu a výzkum, samostatné stavby a areály pro průmyslovou výrobu, provozovny drobné řemeslné výroby a služeb, sklady a skladovací plochy. Změnou č. 17 ÚP města Liberce došlo ke změně využití PZ z plochy průmyslové výroby (VP) na obchodně průmyslové plochy (OPP).
Stav přípravy/využití: Průmyslová zóna je z větší části využívána. Firmy umístěné v PZ: Hypermarket Globus a Obchodní centrum Liberec. K dispozici je posledních cca 10 ha volné plochy, které jsou připraveny k užívání. Developerem PZ je společnost Investorsko inženýrská a.s., Liberec. Pozemky jsou ve vlastnictví jednotlivých firem.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: Nepočítá se se zahrnutím žádné PZ do ZÚR, bude v kompetenci obcí.
Zdroj informací: Investorsko inženýrská a.s., Liberec; Magistrát města Liberec - odbor strategie a územní koncepce.
Poznámka: původní název: PZ Liberec - západ - Růžodol

Identifikační údaje

Zkratka kraje:LB Číslo kraje:07
Identifikace zóny:2
Kraj:Liberecký kraj Kód kraje:CZ051
ORP:Liberec Kód ORP:5105
Obec:Liberec Kód obce:563889
Stavební úřad:Liberec

Doprava

Silnice:Přímé napojení na R35 E442 Liberec (MÚK 0,5 km) - Turnov (R4) - Hradec Králové (D11) - Olomouc (R48) - Lipník n. Bečvou (D1, D47), návaznost na I/13 E442 Bílý Kostel (R35) - Děčín - Chomutov - Karlovy Vary (R6).
Železnice:Železniční trať č. 030 Liberec - Turnov (žst. Liberec 1,0 km) s návazností na trať č. 070 Turnov - Praha (v návrhu přestavba přímého kolejového spojení Praha - Liberec) a trať č. 089 Liberec - Varnsdorf - Rybniště (přes SRN).
Letiště:Vnitrostátní veřejné letiště Liberec - 0,5 km (v návrhu mezinárodní); mezinárodní veřejné letiště Praha-Ruzyně - 115 km
Lodní doprava:Labská vodní cesta (Pardubice-) Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN; nejbližší veřejný přístav Děčín - 70 km; součást IV. transevropského multimodálního koridoru.

Technická infrastruktura

Vodovod, kanalizace, plynovod, el.energie - v místě.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ je zahrnuta v ÚP města Liberec (2002), a jeho změnách. V současné době se připravuje koncept nového ÚP Liberce.

Limity a střety zájmů

Nepřípustné aktivity dle ÚP: výroba zaměřená na prvotní zpracování surovin (chemická výroba, hutní provozy), stavební dvory, betonárky a obalovny štěrků, velkokapacitní dopravní základny a aktivity s vysokým dopravním zatížením oblasti.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz