Ústí nad Labem - Severní Předlice

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: Celková rozloha 61 ha
Využívaná plocha: 56,6 ha - tj. 93%
Volná plocha: cca 4,4 ha - tj. 7%
Geografická poloha: Průmyslová zóna se nachází poblíž městské části Předlice ležící západně od centra Ústí nad Labem. Plocha bezprostředně sousedí s dálnicí D8. Zóna se nachází ve strategické poloze na dopravní křižovatce Praha - Drážďany a Karlovy Vary - Liberec.
Funkční náplň: Polyfunkční využití - výrobní činnosti či služby zábavní, obchodní, správní, výstavní - veletrhy, sklady, dopravní a technické služby.
Stav přípravy/využití: Celková rozloha zóny je 61 ha. Průmyslová zóna je téměř kompletně obsazena. K dispozici zbývají pozemky o rozloze do 4,4 ha. Investoři v zóně: KONE Industrial, koncern s.r.o. - výroba výtahových komponentů; Materialise, s.r.o. - výroba 3D modelů a prototypů součástek; ArcelorMittal ? Stainless Automotive Tubes Czech Republic s.r.o.- výroba automobilových součástek; Česká pošta, s.p. - poštovní a peněžní služby; Coca cola Beverages ČR s.r.o., - sklad nápojů; Nusing ČR spol. s r.o. - výroba příček; Minorec k.s. - odstraňování olejů a odpadů; ACTIVA spol. s r.o. - prodej a dodávky kancelářských potřeb.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ není zahrnuta v ZÚR ÚK.
Zdroj informací: Databáze PZ v ÚK aktualizace 13.1.2011; Magistrát Ústí nad Labem - odbor strategického rozvoje.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:US Číslo kraje:06
Identifikace zóny:11
Kraj:Ústecký kraj Kód kraje:CZ042
ORP:Ústí nad Labem Kód ORP:4214
Obec:Ústí nad Labem Kód obce:554804
Stavební úřad:Ústí nad Labem

Doprava

Silnice:Zóna s přímým napojením na dálnici D8 - MÚK Trmice, silnici II/253 a návazně dopravní systém města Ústí nad Labem.
Železnice:Zóna v kontaktu s celostátními železničními tratěmi č. 130 a 131; žst. Ústí nad Labem ? 3 km.
Letiště:Veřejné vnitrostátní letiště Most - dostupnost cca 38 km, neveřejné mezinárodní letiště Roudnice nad Labem - dostupnost cca 50 km.
Lodní doprava:Veřejný přístav na mezinárodní Labské vodní cestě Ústí nad Labem - dostupnost cca 6 km.

Technická infrastruktura

Elektřina: kapacita v PZ je 10 MW; pitná voda: napojení na městský vodovodní řád DN 200, s kapacitou 30 l/s; Plyn: DN 200 s kapacitou 2500 m3/hod; kanalizace dešťová: recipient Ždírnický potok, 2 retenční nádrže; kanalizace splašková: DN 300 vyústěna do veřejné kanalizace, kapacita 73 l/s; teplo: napojení na dálkový rozvod tepla, výměníková stanice.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta do ÚP města Ústí nad Labem.

Limity a střety zájmů

Funkční náplň průmyslové zóny musí vyhovovat urbanistické poloze na okraji Ústí nad Labem a zohledňovat vztahy zóny k okolní městské zástavbě. Limitem využití zbývajících volných ploch respektování ochranných pásem VVN a nutnost vynětí ploch ze ZPF.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz