Industriální park Krupka

Mapa
Zdroj dat: Centrum, 30. 6. 2011
Použité zkratky

Základní údaje

Plocha: 77 ha
Využívaná plocha: Odhad více než 90%.
Volná plocha: Odhad do 10%.
Geografická poloha: PZ skládající se ze tří částí (Sever, Pod tratí, Ke Kateřině), se nalézá na východním okraji Teplic, má přímou návaznost na Krupku, je součástí atraktivního meziměstského prostoru Teplice - Ústí nad Labem.
Funkční náplň: Podle platného ÚP města Krupka lze dané území PZ Krupka využít k výrobě a skladování, jako doprovodné a doporučující funkce jsou umísťovány administrativa, služby, výzkum, dopravně technická infrastruktura a zeleň. Pro lokalizovaná zařízení jsou stanoveny regulativy - maximální výška zástavby 15 metrů, maximální podíl zastavěné plochy výrobních areálů - 60 %, minimální podíl zeleně 20 % a další podmínky.
Stav přípravy/využití: Jedná se o území o celkové výměře 77 ha, které se nachází na mírně zvlněné ploše. Zóna je kompletně připravená a v současné době ještě není zcela obsazena. Území PZ je využíváno dále uvedenými investory. Auto-Kabel Krupka s.r.o.- výroba kabelů pro automobily; KNAUF INSULATION, spol. s r.o. - výroba izolačního materiálu na bázi skelné vlny; Tivall CZ, s.r.o. - výroba vegetariánských potravin; Toyota Logistics Services Czech s.r.o. - distribuce a skladování dílů pro automobily Toyota a Lexus; WHD spol. s r.o. - výroba plastových dílů pro nářadí; Autodílny Špindler s.r.o. - servis nákladních a užitkových vozů; GABARRO CZ s.r.o.; FRK Technik s.r.o. - výroba autosoučástek z plastických hmot; CzechPak Manufacturing, s.r.o. - výroba a prodej náhradních sladidel; DHL EXPRESS (Czech Republic) s.r.o.; ELBA Buerosysteme s.r.o. - výroba kancelářských pořadačů; Personna International CZ, s.r.o. - balení holících strojků; Trans Cabest s.r.o. - logistika a skladování. Vlastník PZ: Investorsko inženýrská a.s., Liberec.
Platnost záměru: Potvrzena platnost záměru.
Uplatnění PZ v ZÚR: PZ není zahrnuta v ZÚR ÚK.
Zdroj informací: Databáze PZ v ÚK aktualizace 13.1.2011; ÚPD dotčené obce.

Identifikační údaje

Zkratka kraje:US Číslo kraje:06
Identifikace zóny:6
Kraj:Ústecký kraj Kód kraje:CZ042
ORP:Teplice Kód ORP:4213
Obec:Krupka Kód obce:567639
Stavební úřad:Krupka

Doprava

Silnice:Lokalita přímo napojena na silnici I/13 E442 Karlovy Vary - Chomutov - Teplice - Děčín - Habartice - Polsko (podkrušnohorská dopravní osa) s navrhovaným SV obchvatem Teplic, s návazností na rozestavěnou dálnici D8 E55 Praha - Ústí n. Labem - SRN (MÚK Úžín - 7 km, MÚK Knínice - 12 km); součást IV. transevropského multimodálního koridoru.
Železnice:Lokalita v přímém dosahu hlavní celostátní tratě č. 130 Ústí n. Labem - Most s nejbližší žst.Bohosudov - 0,5 km. Návaznost na I. tranzitní železniční koridor v žst. Ústí n. Labem - 15 km; součást IV. multimodálního transevropského koridoru. Lokalita má zavlečkování.
Letiště:Veřejné vnitrostátní letiště Ústí n. Labem - Podhorský park - 8 km; neveřejné mezinárodní letiště Roudnice nad Labem - 40 km, mezinárodní letiště Praha-Ruzyně -100 km.
Lodní doprava:Labská vodní cesta (Pardubice-) Chvaletice - Mělník - Děčín - Hřensko - SRN; nejbližší veřejný přístav Ústí n. Labem -17 km, Děčín - 15 km; součást IV. Transevropského multimodálního koridoru.

Technická infrastruktura

Technická infrastruktura je pro PZ plně zajištěna. Elektřina: vedení 22 kV, maximální příkon 50MW; pitná voda: přípojka DN 200; průmyslová voda: zdroj vodní nádrž Kateřina; plyn: regulační stanice VTL DN 500, přípojky STL DN 160, kapacita 4000 m3/h; kanalizace dešťová: DN 600; kanalizace splašková: DN 200 tlaková, DN 300 gravitační, odvod na ČOV Teplice.

Územněplánovací dokumentace

Stav ÚPD:PZ zahrnuta v ÚP města Krupka.

Limity a střety zájmů

Urbanistické limity vyjádřené v regulativech funkčního využití rozvojového území, zohledňující polohu PZ v kontaktu s Krupkou a na východním okraji Teplic.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz