Průmyslové zóny České republiky

Cílem této databáze je prezentovat základní informace o významných rozvojových průmyslových zónách v ČR, sledovaných v rámci územně plánovacích dokumentacích obcí.
Velká nabídka zón vysoko převyšuje poptávku. Je jich vymezeno celkem 147. Větší než potřebný počet zón byl při plánování v předchozích letech pokládán za přirozenou potřebu pro zajištění konkurenčního prostředí. Lze předpokládat, že konkurence při výběru navrhovaných rozvojových zón už zafungovala a v dalších letech dojde k redukci počtu a rozloh zón, které nebyly úspěšné. Příklady takového postupu již existují. Neplatí to zcela a některé zóny dosud nevyužité mohou být ještě v dalším období využity, např. vlivem dostavby dopravní infrastruktury. Redukci počtu a rozloh zón lze předpokládat z ekonomických důvodů, blokace území bez reálné šance na využití není žádoucí, území je možno využít pro jiné účely. Dále lze předpokládat redukci rozsahu zón s ohledem na sofistikovanější formy využití území bez velkých nároků na plochy. Příkladem je většina velkých nebo i strategických zón, které jsou volné – dochází k ústupu od původních zásadních požadavků na strategického investora, akceptuje se drobnější členění zón, více se prosazuje smířlivost s volným programem pro dosažení naplnění zón. Nepodstatné není ani urbanistické hledisko, požadující větší zdrženlivost ve vymezování ploch pro tyto zóny ve prospěch zachování relativně přírodní příměstské krajiny. Po odeznění této vlny by se tak měla situace znovu vracet k již před mnoha lety proklamované intenzifikaci využití již zabraných ploch a k relativně novému fenoménu územního rozvoje sídel, tj. k revitalizaci ploch typu brownfields.
Zdroj dat: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, zpracováno Atelierem T- plan s.r.o. pro Centrum, 30. 6. 2011

Vyhledávání

<<  <  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >  >>   celkový počet záznamů: 147

Podbořany - Alpka Podbořany - Alpka

Plocha: 80 ha
Funkční náplň: Průmysl a logistika bez prostorového regulačního omezení.
Obec: Podbořany
Kraj: Ústecký kraj

Podnikatelský areál Vlčovice Podnikatelský areál Vlčovice

Plocha: 83,97 ha
Funkční náplň: Průmyslová výroba smíšená s logistikou, komerčními a technickými funkcemi.
Obec: Kopřivnice
Kraj: Moravskoslezský kraj

Poříčí nad Sázavou Poříčí nad Sázavou

Plocha: 36,3 ha
Funkční náplň: Lehká průmyslová výroba, sklady.
Obec: Poříčí nad Sázavou
Kraj: Středočeský kraj

Prostějov-východ - Kralice na Hané Prostějov-východ - Kralice na Hané

Plocha: 76,7 ha
Funkční náplň: Průmyslová výroba smíšená s logistikou, komerčními a technickými funkcemi
Obec: Prostějov, Kralice na Hané
Kraj: Olomoucký kraj

Protivín Protivín

Plocha: 40 ha
Funkční náplň: Blíže nespecifikovaná průmyslová výroba, předpoklad přípustnosti smíšeného funkčního využití - technické služby, logistika apod.
Obec: Protivín
Kraj: Jihočeský kraj

Průmyslová zóna Světlá nad Sázavou Průmyslová zóna Světlá nad Sázavou

Plocha: cca 11 ha (možnost rozšíření)
Funkční náplň: Zaměření na vyspělé technologie zpracovatelského průmyslu, obory strategických služeb, technologických center nebo oblast výzkumu.
Obec: Světlá nad Sázavou
Kraj: Kraj Vysočina

Průmyslový park Cheb Průmyslový park Cheb

Plocha: 245 ha
Funkční náplň: Plochy smíšené výrobní.
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský kraj

Průmyslový zóna Ostrov Průmyslový zóna Ostrov

Plocha: 16 ha
Funkční náplň: Drobná průmyslová výroba, smíšená s logistikou, komerčními funkcemi, technickými službami.
Obec: Ostrov
Kraj: Karlovarský kraj

Průmyslový zóna Vítkov Průmyslový zóna Vítkov

Plocha: 18 ha
Funkční náplň: Drobná průmyslová výroba, smíšená s logistikou, komerčními funkcemi a technickými službami.
Obec: Sokolov, Dolní Rychnov
Kraj: Karlovarský kraj

Přelouč Přelouč

Plocha: 68,8 ha
Funkční náplň: Plochy výroby (nerušivé, průmyslové).
Obec: Přelouč
Kraj: Pardubický kraj

<<  <  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >  >>   celkový počet záznamů: 147

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz