Průmyslové zóny České republiky

Cílem této databáze je prezentovat základní informace o významných rozvojových průmyslových zónách v ČR, sledovaných v rámci územně plánovacích dokumentacích obcí.
Velká nabídka zón vysoko převyšuje poptávku. Je jich vymezeno celkem 147. Větší než potřebný počet zón byl při plánování v předchozích letech pokládán za přirozenou potřebu pro zajištění konkurenčního prostředí. Lze předpokládat, že konkurence při výběru navrhovaných rozvojových zón už zafungovala a v dalších letech dojde k redukci počtu a rozloh zón, které nebyly úspěšné. Příklady takového postupu již existují. Neplatí to zcela a některé zóny dosud nevyužité mohou být ještě v dalším období využity, např. vlivem dostavby dopravní infrastruktury. Redukci počtu a rozloh zón lze předpokládat z ekonomických důvodů, blokace území bez reálné šance na využití není žádoucí, území je možno využít pro jiné účely. Dále lze předpokládat redukci rozsahu zón s ohledem na sofistikovanější formy využití území bez velkých nároků na plochy. Příkladem je většina velkých nebo i strategických zón, které jsou volné – dochází k ústupu od původních zásadních požadavků na strategického investora, akceptuje se drobnější členění zón, více se prosazuje smířlivost s volným programem pro dosažení naplnění zón. Nepodstatné není ani urbanistické hledisko, požadující větší zdrženlivost ve vymezování ploch pro tyto zóny ve prospěch zachování relativně přírodní příměstské krajiny. Po odeznění této vlny by se tak měla situace znovu vracet k již před mnoha lety proklamované intenzifikaci využití již zabraných ploch a k relativně novému fenoménu územního rozvoje sídel, tj. k revitalizaci ploch typu brownfields.
Zdroj dat: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, zpracováno Atelierem T- plan s.r.o. pro Centrum, 30. 6. 2011

Vyhledávání

<<  <  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >  >>   celkový počet záznamů: 147

Přerov - jih a Terminál kombinované dopravy Přerov - jih a Terminál kombinované dopravy

Plocha: 110 ha
Funkční náplň: Veřejné logistické centrum (VLC) a Terminál kombinované dopravy (TKD) nadregionálního významu
Obec: Přerov, Bochoř
Kraj: Olomoucký kraj

Přeštice - západ Přeštice - západ

Plocha: 26 ha
Funkční náplň: Průmyslová výroba, možnost kombinace s komerčními funkcemi, technickými službami apod.
Obec: Přeštice
Kraj: Plzeňský kraj

Příbram Příbram

Plocha: 32 ha na území města Příbram, 4 ha na území obce Trhové Dušníky
Funkční náplň: Plochy pro průmyslovou výrobu, obchod, služby, skladování, zemědělské a veterinární zařízení.
Obec: Příbram
Kraj: Středočeský kraj

PZ Rokycany - jih (západ) PZ Rokycany - jih (západ)

Plocha: 30 ha
Funkční náplň: Průmyslová výroba smíšená s logistikou.
Obec: Rokycany
Kraj: Plzeňský kraj

PZ Vsetín - Bobrky  PZ Vsetín - Bobrky 

Plocha: 24,52 ha
Funkční náplň: Plocha smíšená výrobní
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský kraj

Ralsko - Kuřívody Ralsko - Kuřívody

Plocha: 75 ha
Funkční náplň: Lehká průmyslová výroba, smíšená s logistikou, komerčními funkcemi a technickými službami.
Obec: Ralsko
Kraj: Liberecký kraj

Rožnov pod Radhoštěm - Zubří - Zubersko Rožnov pod Radhoštěm - Zubří - Zubersko

Plocha: 20 ha
Funkční náplň: Lehká průmyslová výroba
Obec: Rožnov pod Radhoštěm, Zubří
Kraj: Zlínský kraj

Rumburk Rumburk

Plocha: 29 ha, výhledová možná rozloha PZ až 70 ha
Funkční náplň: Lehká a středně těžká průmyslová výroba.
Obec: Rumburk
Kraj: Ústecký kraj

Rychnov nad Kněžnou - Lipovka Rychnov nad Kněžnou - Lipovka

Plocha: 49,6 ha
Funkční náplň: Industriální zóna - drobná výroba, opravárenské služby, sklady.
Obec: Rychnov nad Kněžnou
Kraj: Královéhradecký kraj

Sedlice (sever a jih) Sedlice (sever a jih)

Plocha: 31 ha (PZ sever - cca 21 ha; PZ jih, lokalita "Ovčín" - cca 10 ha)
Funkční náplň: Blíže nespecifikované využití (průmysl, komerce, logistika).
Obec: Sedlice
Kraj: Jihočeský kraj

<<  <  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >  >>   celkový počet záznamů: 147

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz