Průmyslové zóny České republiky

Cílem této databáze je prezentovat základní informace o významných rozvojových průmyslových zónách v ČR, sledovaných v rámci územně plánovacích dokumentacích obcí.
Velká nabídka zón vysoko převyšuje poptávku. Je jich vymezeno celkem 147. Větší než potřebný počet zón byl při plánování v předchozích letech pokládán za přirozenou potřebu pro zajištění konkurenčního prostředí. Lze předpokládat, že konkurence při výběru navrhovaných rozvojových zón už zafungovala a v dalších letech dojde k redukci počtu a rozloh zón, které nebyly úspěšné. Příklady takového postupu již existují. Neplatí to zcela a některé zóny dosud nevyužité mohou být ještě v dalším období využity, např. vlivem dostavby dopravní infrastruktury. Redukci počtu a rozloh zón lze předpokládat z ekonomických důvodů, blokace území bez reálné šance na využití není žádoucí, území je možno využít pro jiné účely. Dále lze předpokládat redukci rozsahu zón s ohledem na sofistikovanější formy využití území bez velkých nároků na plochy. Příkladem je většina velkých nebo i strategických zón, které jsou volné – dochází k ústupu od původních zásadních požadavků na strategického investora, akceptuje se drobnější členění zón, více se prosazuje smířlivost s volným programem pro dosažení naplnění zón. Nepodstatné není ani urbanistické hledisko, požadující větší zdrženlivost ve vymezování ploch pro tyto zóny ve prospěch zachování relativně přírodní příměstské krajiny. Po odeznění této vlny by se tak měla situace znovu vracet k již před mnoha lety proklamované intenzifikaci využití již zabraných ploch a k relativně novému fenoménu územního rozvoje sídel, tj. k revitalizaci ploch typu brownfields.
Zdroj dat: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, zpracováno Atelierem T- plan s.r.o. pro Centrum, 30. 6. 2011

Vyhledávání

<<  <  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >  >>   celkový počet záznamů: 147

Skalka Skalka

Plocha: Předpokládaná plocha 50 ha.
Funkční náplň: Průmyslová výroba, obchodní činnost.
Obec: Dubenec
Kraj: Středočeský kraj

Smiřice - Průmyslová zóna Smiřice - Průmyslová zóna

Plocha: 54 ha
Funkční náplň: Průmyslová výroba šetrná k prostředí, sklady.
Obec: Smiřice, Holohlavy
Kraj: Královéhradecký kraj

Soběslav Soběslav

Plocha: 38 ha
Funkční náplň: Lehká průmyslová výroba, sklady.
Obec: Soběslav
Kraj: Jihočeský kraj

Sokolov - Silvestr (původní název Dolní Rychnov - Silvestr) Sokolov - Silvestr (původní název Dolní Rychnov - Silvestr)

Plocha: 18,8 ha
Funkční náplň: Průmyslová výroba smíšená s logistikou, komerčními funkcemi, technickými službami.
Obec: Březová, Citice
Kraj: Karlovarský kraj

Sokolov - Staré Sedlo Sokolov - Staré Sedlo

Plocha: 159 ha
Funkční náplň: Průmyslová výroba a skladování.
Obec: Sokolov, Staré Sedlo
Kraj: Karlovarský kraj

Solnice - Jih (Na skále) Solnice - Jih (Na skále)

Plocha: 37 ha
Funkční náplň: Průmyslová výroba, služby, administrativa, garáže, obchodní zařízení.
Obec: Solnice, Rychnov nad Kněžnou
Kraj: Královéhradecký kraj

Staré Město - Hlaviny Staré Město - Hlaviny

Plocha: 27,6 ha
Funkční náplň: Průmyslová výroba, sklady, výrobní služby.
Obec: Staré Město
Kraj: Zlínský kraj

Staré Město - Špilov Staré Město - Špilov

Plocha: 17,37 ha
Funkční náplň: Průmyslová výroba, sklady, výrobní služby
Obec: Staré Město
Kraj: Zlínský kraj

Strakonice - U Hajské Strakonice - U Hajské

Plocha: 20ha
Funkční náplň: Výrobní a montážní haly pro průmyslovou výrobu lehčího a středního charakteru, administrativní budovy a skladovací prostory.
Obec: Strakonice
Kraj: Jihočeský kraj

Stráž pod Ralskem - Na Americe Stráž pod Ralskem - Na Americe

Plocha: 56,7 ha
Funkční náplň: Blíže nespecifikovaná průmyslová výroba.
Obec: Stráž pod Ralskem
Kraj: Liberecký kraj

<<  <  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >  >>   celkový počet záznamů: 147

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz