Průmyslové zóny České republiky

Cílem této databáze je prezentovat základní informace o významných rozvojových průmyslových zónách v ČR, sledovaných v rámci územně plánovacích dokumentacích obcí.
Velká nabídka zón vysoko převyšuje poptávku. Je jich vymezeno celkem 147. Větší než potřebný počet zón byl při plánování v předchozích letech pokládán za přirozenou potřebu pro zajištění konkurenčního prostředí. Lze předpokládat, že konkurence při výběru navrhovaných rozvojových zón už zafungovala a v dalších letech dojde k redukci počtu a rozloh zón, které nebyly úspěšné. Příklady takového postupu již existují. Neplatí to zcela a některé zóny dosud nevyužité mohou být ještě v dalším období využity, např. vlivem dostavby dopravní infrastruktury. Redukci počtu a rozloh zón lze předpokládat z ekonomických důvodů, blokace území bez reálné šance na využití není žádoucí, území je možno využít pro jiné účely. Dále lze předpokládat redukci rozsahu zón s ohledem na sofistikovanější formy využití území bez velkých nároků na plochy. Příkladem je většina velkých nebo i strategických zón, které jsou volné – dochází k ústupu od původních zásadních požadavků na strategického investora, akceptuje se drobnější členění zón, více se prosazuje smířlivost s volným programem pro dosažení naplnění zón. Nepodstatné není ani urbanistické hledisko, požadující větší zdrženlivost ve vymezování ploch pro tyto zóny ve prospěch zachování relativně přírodní příměstské krajiny. Po odeznění této vlny by se tak měla situace znovu vracet k již před mnoha lety proklamované intenzifikaci využití již zabraných ploch a k relativně novému fenoménu územního rozvoje sídel, tj. k revitalizaci ploch typu brownfields.
Zdroj dat: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, zpracováno Atelierem T- plan s.r.o. pro Centrum, 30. 6. 2011

Vyhledávání

<<  <  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >  >>   celkový počet záznamů: 147

Střítež - Kaplice-nádraží Střítež - Kaplice-nádraží

Plocha: cca 37 ha
Funkční náplň: Lehký průmysl, logistika.
Obec: Střítež, Kaplice
Kraj: Jihočeský kraj

Svitavy - předměstí, Moravský Lačnov Svitavy - předměstí, Moravský Lačnov

Plocha: 44 ha
Funkční náplň: Plocha výroby a skladování.
Obec: Svitavy
Kraj: Pardubický kraj

Šternberk - Lhota (jih) Šternberk - Lhota (jih)

Plocha: 40,9 ha
Funkční náplň: Průmyslová výroba smíšená s logistikou, komerčními a technickými funkcemi.
Obec: Šternberk
Kraj: Olomoucký kraj

Tábor - Čekanice Tábor - Čekanice

Plocha: cca 42 ha
Funkční náplň: Průmyslová výroba, skladovací zařízení, výrobní a nevýrobní služby průmyslového charakteru.
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský kraj

Tábor - Vožická Tábor - Vožická

Plocha: cca 45 ha
Funkční náplň: Lehký průmysl, skladovací zařízení, výrobní a nevýrobní služby.
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský kraj

Triangle Triangle

Plocha: 363 ha
Funkční náplň: Průmyslová zóna Triangle je určena především investorům, jejichž záměry jsou z oborů zpracovatelského průmyslu (vyjma oborů zaměřených na prvotní zpracování surovin), dále oborů strategických služeb, technologických center nebo z oblasti výzkumu a vývoje. Lokalizovány zde mohou být i další služby plnící funkci obslužnosti pro záměry umístěné v PZ. Zóna Triangle je prioritně zaměřená na umísťování plošně náročných investičních záměrů ve velikostech řádově 20 - 25 ha na jeden investiční záměr.
Obec: Žiželice, Staňkovice, Bítozeves,Velemyšleves
Kraj: Ústecký kraj

Trutnov - Krkonošská Trutnov - Krkonošská

Plocha: 22,6 ha
Funkční náplň: Komerční zařízení, lehký průmysl s nízkou ekologickou zátěží, věda a výzkum, technologická centra.
Obec: Trutnov
Kraj: Královéhradecký kraj

Třeboň Třeboň

Plocha: 24ha
Funkční náplň: Průmysl, výrobní služby, skladování
Obec: Třeboň
Kraj: Jihočeský kraj

Tuřany, letiště Jih Tuřany, letiště Jih

Plocha: 169 ha
Funkční náplň: Plochy smíšené výrobní.
Obec: Brno - Chrlice
Kraj: Jihomoravský kraj

Tuřany, letiště Sever Tuřany, letiště Sever

Plocha: 143 ha
Funkční náplň: Plochy smíšené výrobní.
Obec: Slatina, Tuřany
Kraj: Jihomoravský kraj

<<  <  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >  >>   celkový počet záznamů: 147

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz