Průmyslové zóny České republiky

Cílem této databáze je prezentovat základní informace o významných rozvojových průmyslových zónách v ČR, sledovaných v rámci územně plánovacích dokumentacích obcí.
Velká nabídka zón vysoko převyšuje poptávku. Je jich vymezeno celkem 147. Větší než potřebný počet zón byl při plánování v předchozích letech pokládán za přirozenou potřebu pro zajištění konkurenčního prostředí. Lze předpokládat, že konkurence při výběru navrhovaných rozvojových zón už zafungovala a v dalších letech dojde k redukci počtu a rozloh zón, které nebyly úspěšné. Příklady takového postupu již existují. Neplatí to zcela a některé zóny dosud nevyužité mohou být ještě v dalším období využity, např. vlivem dostavby dopravní infrastruktury. Redukci počtu a rozloh zón lze předpokládat z ekonomických důvodů, blokace území bez reálné šance na využití není žádoucí, území je možno využít pro jiné účely. Dále lze předpokládat redukci rozsahu zón s ohledem na sofistikovanější formy využití území bez velkých nároků na plochy. Příkladem je většina velkých nebo i strategických zón, které jsou volné – dochází k ústupu od původních zásadních požadavků na strategického investora, akceptuje se drobnější členění zón, více se prosazuje smířlivost s volným programem pro dosažení naplnění zón. Nepodstatné není ani urbanistické hledisko, požadující větší zdrženlivost ve vymezování ploch pro tyto zóny ve prospěch zachování relativně přírodní příměstské krajiny. Po odeznění této vlny by se tak měla situace znovu vracet k již před mnoha lety proklamované intenzifikaci využití již zabraných ploch a k relativně novému fenoménu územního rozvoje sídel, tj. k revitalizaci ploch typu brownfields.
Zdroj dat: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, zpracováno Atelierem T- plan s.r.o. pro Centrum, 30. 6. 2011

Vyhledávání

<<  <  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >  >>   celkový počet záznamů: 147

Týn nad Vltavou Týn nad Vltavou

Plocha: 29 ha
Funkční náplň: Lehká průmyslová výroba.
Obec: Týn nad Vltavou
Kraj: Jihočeský kraj

Úherce Úherce

Plocha: 72 ha
Funkční náplň: Smíšená podnikatelská zóna určená pro lehkou výrobu, skladovací a logistické funkce - předpoklad vyžití drobnějšími investory.
Obec: Úherce
Kraj: Plzeňský kraj

Uherský Brod - U Slováckých strojíren Uherský Brod - U Slováckých strojíren

Plocha: 39,5 ha
Funkční náplň: Plochy pro průmyslovou výrobu, skladovací a provozní areály, výrobny elektrické energie (fotovoltaické elektrárny).
Obec: Uherský Brod
Kraj: Zlínský kraj

Ústí nad Labem - Jižní Předlice Ústí nad Labem - Jižní Předlice

Plocha: Celková rozloha 32 ha.
Funkční náplň: Plochy výroby a skladování - lehký průmysl (zastavěnost pozemku maximálně 65%, zeleň 35% pozemku).
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký kraj

Ústí nad Labem - Severní Předlice Ústí nad Labem - Severní Předlice

Plocha: Celková rozloha 61 ha
Funkční náplň: Polyfunkční využití - výrobní činnosti či služby zábavní, obchodní, správní, výstavní - veletrhy, sklady, dopravní a technické služby.
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký kraj

Velký Týnec - K1, Z2, Z3 Velký Týnec - K1, Z2, Z3

Plocha: 52 ha
Funkční náplň: Blíže nespecifikovaná průmyslová výroba
Obec: Velký Týnec
Kraj: Olomoucký kraj

VGP Park Horní Počernice VGP Park Horní Počernice

Plocha: 115,9 ha , z toho 42,8 ha zastavěné plochy
Funkční náplň: Skladování, logistika, lehká výroba, služby, administrativa a komerce; stanovené funkční využití je vyjádřeno v platném územním plánu Prahy (VN - nerušící výroba a služby, VS - výroba, skladování a distribuce, ZVO - polyfunkční zvláštní komplexy ostatní)
Obec: Praha
Kraj: Praha

Vodňany Vodňany

Plocha: 58,5 ha
Funkční náplň: Plochy pro podnikání, výrobu a skladové účely.
Obec: Vodňany
Kraj: Jihočeský kraj

Výrobní zóna Klatovy - Pod Borem Výrobní zóna Klatovy - Pod Borem

Plocha: 27 ha
Funkční náplň: Přípustné aktivity - lehká výroba, montáž s přiměřenou logistikou aj.
Obec: Klatovy
Kraj: Plzeňský kraj

Vysoké Mýto - Jihovýchod Vysoké Mýto - Jihovýchod

Plocha: 34,9 ha
Funkční náplň: Plochy smíšené výrobní.
Obec: Vysoké Mýto
Kraj: Pardubický kraj

<<  <  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >  >>   celkový počet záznamů: 147

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz