Průmyslové zóny České republiky

Cílem této databáze je prezentovat základní informace o významných rozvojových průmyslových zónách v ČR, sledovaných v rámci územně plánovacích dokumentacích obcí.
Velká nabídka zón vysoko převyšuje poptávku. Je jich vymezeno celkem 147. Větší než potřebný počet zón byl při plánování v předchozích letech pokládán za přirozenou potřebu pro zajištění konkurenčního prostředí. Lze předpokládat, že konkurence při výběru navrhovaných rozvojových zón už zafungovala a v dalších letech dojde k redukci počtu a rozloh zón, které nebyly úspěšné. Příklady takového postupu již existují. Neplatí to zcela a některé zóny dosud nevyužité mohou být ještě v dalším období využity, např. vlivem dostavby dopravní infrastruktury. Redukci počtu a rozloh zón lze předpokládat z ekonomických důvodů, blokace území bez reálné šance na využití není žádoucí, území je možno využít pro jiné účely. Dále lze předpokládat redukci rozsahu zón s ohledem na sofistikovanější formy využití území bez velkých nároků na plochy. Příkladem je většina velkých nebo i strategických zón, které jsou volné – dochází k ústupu od původních zásadních požadavků na strategického investora, akceptuje se drobnější členění zón, více se prosazuje smířlivost s volným programem pro dosažení naplnění zón. Nepodstatné není ani urbanistické hledisko, požadující větší zdrženlivost ve vymezování ploch pro tyto zóny ve prospěch zachování relativně přírodní příměstské krajiny. Po odeznění této vlny by se tak měla situace znovu vracet k již před mnoha lety proklamované intenzifikaci využití již zabraných ploch a k relativně novému fenoménu územního rozvoje sídel, tj. k revitalizaci ploch typu brownfields.
Zdroj dat: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, zpracováno Atelierem T- plan s.r.o. pro Centrum, 30. 6. 2011

Vyhledávání

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 147

CTPark Brno - South, Šlapanice CTPark Brno - South, Šlapanice

Plocha: 81 ha
Funkční náplň: Plochy smíšené výrobní.
Obec: Šlapanice
Kraj: Jihomoravský kraj

Čáslav - sever Čáslav - sever

Plocha: cca 69 ha
Funkční náplň: Výrobní a komerční účely.
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský kraj

Černovická terasa Černovická terasa

Plocha: 200 ha
Funkční náplň: Zóna je určena pro zpracovatelský průmysl, strategické služby, technologická centra (obory letectví, kosmonautika, dopravní prostředky, výpočetní technika, inovační technologie, elektrotechnika, telekomunikace, radiokomunikace, farmacie, biotechnologie, lékařské přístroje aj.)
Obec: Brno - Černovice, Slatina, Tuřany
Kraj: Jihomoravský kraj

Červený Kostelec - Lhota - Stolín Červený Kostelec - Lhota - Stolín

Plocha: 48 ha
Funkční náplň: Plochy výroby a výrobních služeb nezatěžující stav životního prostředí.
Obec: Červený Kostelec
Kraj: Královéhradecký kraj

České Budějovice České Budějovice

Plocha: 68 ha
Funkční náplň: Blíže nespecifikované nadměstské funkce (průmysl, komerce, logistika).
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský kraj

Dolní Benešov Dolní Benešov

Plocha: 132,05 ha, úprava velikosti PZ v návaznosti na nové řešení budoucí přeložky silnice I/56
Funkční náplň: Průmyslová výroba.
Obec: Dolní Benešov
Kraj: Moravskoslezský kraj

Dolní Lutyně Dolní Lutyně

Plocha: 186 ha
Funkční náplň: Blíže nespecifikované průmyslové využití.
Obec: Dolní Lutyně
Kraj: Moravskoslezský kraj

Domoradice Domoradice

Plocha: cca 23 ha
Funkční náplň: Lehký průmysl, průmyslové služby.
Obec: Český Krumlov
Kraj: Jihočeský kraj

D1 Průmyslový park Jihlava D1 Průmyslový park Jihlava

Plocha: 98 ha
Funkční náplň: Lehký průmysl
Obec: Jihlava
Kraj: Kraj Vysočina

Havraň - Joseph Havraň - Joseph

Plocha: 190 ha
Funkční náplň: Průmyslová výroba. Do zóny lze umístit podnikatelské záměry rušících i nerušících druhů výrob a služeb.
Obec: Havraň
Kraj: Ústecký kraj

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 147

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz