Průmyslové zóny České republiky

Cílem této databáze je prezentovat základní informace o významných rozvojových průmyslových zónách v ČR, sledovaných v rámci územně plánovacích dokumentacích obcí.
Velká nabídka zón vysoko převyšuje poptávku. Je jich vymezeno celkem 147. Větší než potřebný počet zón byl při plánování v předchozích letech pokládán za přirozenou potřebu pro zajištění konkurenčního prostředí. Lze předpokládat, že konkurence při výběru navrhovaných rozvojových zón už zafungovala a v dalších letech dojde k redukci počtu a rozloh zón, které nebyly úspěšné. Příklady takového postupu již existují. Neplatí to zcela a některé zóny dosud nevyužité mohou být ještě v dalším období využity, např. vlivem dostavby dopravní infrastruktury. Redukci počtu a rozloh zón lze předpokládat z ekonomických důvodů, blokace území bez reálné šance na využití není žádoucí, území je možno využít pro jiné účely. Dále lze předpokládat redukci rozsahu zón s ohledem na sofistikovanější formy využití území bez velkých nároků na plochy. Příkladem je většina velkých nebo i strategických zón, které jsou volné – dochází k ústupu od původních zásadních požadavků na strategického investora, akceptuje se drobnější členění zón, více se prosazuje smířlivost s volným programem pro dosažení naplnění zón. Nepodstatné není ani urbanistické hledisko, požadující větší zdrženlivost ve vymezování ploch pro tyto zóny ve prospěch zachování relativně přírodní příměstské krajiny. Po odeznění této vlny by se tak měla situace znovu vracet k již před mnoha lety proklamované intenzifikaci využití již zabraných ploch a k relativně novému fenoménu územního rozvoje sídel, tj. k revitalizaci ploch typu brownfields.
Zdroj dat: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, zpracováno Atelierem T- plan s.r.o. pro Centrum, 30. 6. 2011

Vyhledávání

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 147

Hlinsko Hlinsko

Plocha: 20 ha
Funkční náplň: Plocha výroby a skladování - lehký průmysl.
Obec: Hlinsko
Kraj: Pardubický kraj

Hlízov Hlízov

Plocha: 20 ha
Funkční náplň: Průmyslová výroba smíšená s logistikou, komerčními funkcemi, technickými službami.
Obec: Hlízov
Kraj: Středočeský kraj

Hnojník - Třanovice Hnojník - Třanovice

Plocha: 47 ha
Funkční náplň: Logistické centrum.
Obec: Hnojník, Třanovice
Kraj: Moravskoslezský kraj

Hodonín - Nesyt Hodonín - Nesyt

Plocha: 24 ha
Funkční náplň: Plochy výrobních aktivit.
Obec: Hodonín
Kraj: Jihomoravský kraj

Holýšov - sever Holýšov - sever

Plocha: 35 ha
Funkční náplň: Zastoupen je pouze průmysl strojírenský.
Obec: Holýšov
Kraj: Plzeňský kraj

Horní Tošanovice Horní Tošanovice

Plocha: 62,59 ha
Funkční náplň: Průmyslová výroba, logistika.
Obec: Horní Tošanovice
Kraj: Moravskoslezský kraj

Hospodářský park AŠ Hospodářský park AŠ

Plocha: 32 ha
Funkční náplň: Průmyslná výroba, lehký průmysl,obchod a řemeslo, bez negativního dopadu na životní prostředí.
Obec:
Kraj: Karlovarský kraj

Hospodářský park České Velenice Hospodářský park České Velenice

Plocha: 50 ha
Funkční náplň: Lehký průmysl, výrobní služby.
Obec: České Velenice
Kraj: Jihočeský kraj

Hradec Králové - Plačice Hradec Králové - Plačice

Plocha: 15,3 ha
Funkční náplň: Plochy výroby a služeb bez negativního vlivu na okolí.
Obec: Praskačka, Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký kraj

Hrádek Hrádek

Plocha: 50 ha
Funkční náplň: Lehká průmyslová výroba.
Obec: Hrádek
Kraj: Plzeňský kraj

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 147

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz