Průmyslové zóny České republiky

Cílem této databáze je prezentovat základní informace o významných rozvojových průmyslových zónách v ČR, sledovaných v rámci územně plánovacích dokumentacích obcí.
Velká nabídka zón vysoko převyšuje poptávku. Je jich vymezeno celkem 147. Větší než potřebný počet zón byl při plánování v předchozích letech pokládán za přirozenou potřebu pro zajištění konkurenčního prostředí. Lze předpokládat, že konkurence při výběru navrhovaných rozvojových zón už zafungovala a v dalších letech dojde k redukci počtu a rozloh zón, které nebyly úspěšné. Příklady takového postupu již existují. Neplatí to zcela a některé zóny dosud nevyužité mohou být ještě v dalším období využity, např. vlivem dostavby dopravní infrastruktury. Redukci počtu a rozloh zón lze předpokládat z ekonomických důvodů, blokace území bez reálné šance na využití není žádoucí, území je možno využít pro jiné účely. Dále lze předpokládat redukci rozsahu zón s ohledem na sofistikovanější formy využití území bez velkých nároků na plochy. Příkladem je většina velkých nebo i strategických zón, které jsou volné – dochází k ústupu od původních zásadních požadavků na strategického investora, akceptuje se drobnější členění zón, více se prosazuje smířlivost s volným programem pro dosažení naplnění zón. Nepodstatné není ani urbanistické hledisko, požadující větší zdrženlivost ve vymezování ploch pro tyto zóny ve prospěch zachování relativně přírodní příměstské krajiny. Po odeznění této vlny by se tak měla situace znovu vracet k již před mnoha lety proklamované intenzifikaci využití již zabraných ploch a k relativně novému fenoménu územního rozvoje sídel, tj. k revitalizaci ploch typu brownfields.
Zdroj dat: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, zpracováno Atelierem T- plan s.r.o. pro Centrum, 30. 6. 2011

Vyhledávání

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 147

Hrádek nad Nisou - Za obchvatem (Oldřichovská) Hrádek nad Nisou - Za obchvatem (Oldřichovská)

Plocha: 40 ha (využitelných maximálně 30 ha)
Funkční náplň: Servisní zóna - lehká průmyslová výroba.
Obec: Hrádek nad Nisou
Kraj: Liberecký kraj

Hranice - V Poli Hranice - V Poli

Plocha: 21 ha
Funkční náplň: Blíže nespecifikované využití (průmysl, ekonomické aktivity).
Obec: Hranice
Kraj: Olomoucký kraj

Hulín - jih Hulín - jih

Plocha: 25 ha
Funkční náplň: Průmyslová výroba a skladování. Výrobny elektrické energie (fotovoltaické elektrárny)
Obec: Hulín
Kraj: Zlínský kraj

Hulín - východ Hulín - východ

Plocha: 24,6 ha
Funkční náplň: Průmyslová výroba a skladování.
Obec: Hulín
Kraj: Zlínský kraj

Hustopeče nad Bečvou Hustopeče nad Bečvou

Plocha: 22 ha
Funkční náplň: Blíže nespecifikované využití (průmysl, ekonomické aktivity).
Obec: Hustopeče nad Bečvou
Kraj: Olomoucký kraj

Industriální park Krupka Industriální park Krupka

Plocha: 77 ha
Funkční náplň: Podle platného ÚP města Krupka lze dané území PZ Krupka využít k výrobě a skladování, jako doprovodné a doporučující funkce jsou umísťovány administrativa, služby, výzkum, dopravně technická infrastruktura a zeleň. Pro lokalizovaná zařízení jsou stanoveny regulativy - maximální výška zástavby 15 metrů, maximální podíl zastavěné plochy výrobních areálů - 60 %, minimální podíl zeleně 20 % a další podmínky.
Obec: Krupka
Kraj: Ústecký kraj

Jičín - Průmyslová zóna I, II, III Jičín - Průmyslová zóna I, II, III

Plocha: PZ I: 34 ha; PZ II: 25,3 ha; PZ III: 11,6 ha (celkem 70,9 ha)
Funkční náplň: Průmysl, sklady.
Obec: Jičín
Kraj: Královéhradecký kraj

Jirkov - Otvice Jirkov - Otvice

Plocha: 40 ha
Funkční náplň: Plochy výroby a skladování (převážně lehký průmysl).
Obec: Jirkov - Otvice
Kraj: Ústecký kraj

Kadaň - Královský vrch Kadaň - Královský vrch

Plocha: 81 ha
Funkční náplň: Možnost využití zóny pro průmyslové a logistické objekty je bez omezení náplně. Stavební omezení, například výšková nebo prostorová, nejsou stanovena.
Obec: Kadaň
Kraj: Ústecký kraj

Kaplice Kaplice

Plocha: 21 ha
Funkční náplň: Lehký průmysl, logistika, fotovoltaika
Obec: Kaplice
Kraj: Jihočeský kraj

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 147

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz