Průmyslové zóny České republiky

Cílem této databáze je prezentovat základní informace o významných rozvojových průmyslových zónách v ČR, sledovaných v rámci územně plánovacích dokumentacích obcí.
Velká nabídka zón vysoko převyšuje poptávku. Je jich vymezeno celkem 147. Větší než potřebný počet zón byl při plánování v předchozích letech pokládán za přirozenou potřebu pro zajištění konkurenčního prostředí. Lze předpokládat, že konkurence při výběru navrhovaných rozvojových zón už zafungovala a v dalších letech dojde k redukci počtu a rozloh zón, které nebyly úspěšné. Příklady takového postupu již existují. Neplatí to zcela a některé zóny dosud nevyužité mohou být ještě v dalším období využity, např. vlivem dostavby dopravní infrastruktury. Redukci počtu a rozloh zón lze předpokládat z ekonomických důvodů, blokace území bez reálné šance na využití není žádoucí, území je možno využít pro jiné účely. Dále lze předpokládat redukci rozsahu zón s ohledem na sofistikovanější formy využití území bez velkých nároků na plochy. Příkladem je většina velkých nebo i strategických zón, které jsou volné – dochází k ústupu od původních zásadních požadavků na strategického investora, akceptuje se drobnější členění zón, více se prosazuje smířlivost s volným programem pro dosažení naplnění zón. Nepodstatné není ani urbanistické hledisko, požadující větší zdrženlivost ve vymezování ploch pro tyto zóny ve prospěch zachování relativně přírodní příměstské krajiny. Po odeznění této vlny by se tak měla situace znovu vracet k již před mnoha lety proklamované intenzifikaci využití již zabraných ploch a k relativně novému fenoménu územního rozvoje sídel, tj. k revitalizaci ploch typu brownfields.
Zdroj dat: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, zpracováno Atelierem T- plan s.r.o. pro Centrum, 30. 6. 2011

Vyhledávání

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 147

Karviná - Nové Pole Karviná - Nové Pole

Plocha: 49 ha
Funkční náplň: Blíže nespecifikovaná průmyslová výroba.
Obec: Karviná
Kraj: Moravskoslezský kraj

Kelč - Za lázenkou Kelč - Za lázenkou

Plocha: 19 ha
Funkční náplň: Blíže nespecifikovaná průmyslová výroba.
Obec: Kelč
Kraj: Zlínský kraj

Klášterec n.O. - Vernéřov, industriální park VERNE Klášterec n.O. - Vernéřov, industriální park VERNE

Plocha: 155,4 ha
Funkční náplň: Platný územní plán průmyslové zóny Klášterec nad Ohří - Vernéřov definuje funkční využití území pro výrobu, dopravu a sklady a prostorové umístění účelových objektů a technických zařízení pro funkci průmyslové plochy.
Obec: Klášterec nad Ohří
Kraj: Ústecký kraj

Klatovy - jih, výrobní zóna za tratí Klatovy - jih, výrobní zóna za tratí

Plocha: 35 ha
Funkční náplň: Blíže nespecifikovaná průmyslová výroba.
Obec: Klatovy
Kraj: Plzeňský kraj

Kolín - Ovčáry Kolín - Ovčáry

Plocha: 370 ha
Funkční náplň: Automobilový závod Toyota - Peugeot - Citroen, výroba a logistika.
Obec: Ovčáry
Kraj: Středočeský kraj

Komerčně industriální zóna Vysočany - Mlýnec Komerčně industriální zóna Vysočany - Mlýnec

Plocha: 130 ha
Funkční náplň: Komerčně industriální zóna, předpokládají se smíšené funkce: lehká průmyslová výroba, logistika, komerce, navazující bydlení.
Obec: Bor
Kraj: Plzeňský kraj

Kopidlno - Průmyslová zóna Kopidlno - Průmyslová zóna

Plocha: 84 ha
Funkční náplň: Lehký průmysl, sklady.
Obec: Kopidlno
Kraj: Královéhradecký kraj

Kosmonosy Kosmonosy

Plocha: 46 ha
Funkční náplň: Výrobní, skladové a komerční využití.
Obec: Kosmonosy
Kraj: Středočeský kraj

Kozomín - Úžice Kozomín - Úžice

Plocha: 153 ha
Funkční náplň: Lehká výroba a skladování, část zóny obchodně - výrobní.
Obec: Kozomín, Úžice
Kraj: Středočeský kraj

Krnov - Červený Dvůr Krnov - Červený Dvůr

Plocha: 48 ha
Funkční náplň: Lehký průmysl, logistické a kancelářské služby.
Obec: Krnov
Kraj: Moravskoslezský kraj

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 147

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz