Průmyslové zóny České republiky

Cílem této databáze je prezentovat základní informace o významných rozvojových průmyslových zónách v ČR, sledovaných v rámci územně plánovacích dokumentacích obcí.
Velká nabídka zón vysoko převyšuje poptávku. Je jich vymezeno celkem 147. Větší než potřebný počet zón byl při plánování v předchozích letech pokládán za přirozenou potřebu pro zajištění konkurenčního prostředí. Lze předpokládat, že konkurence při výběru navrhovaných rozvojových zón už zafungovala a v dalších letech dojde k redukci počtu a rozloh zón, které nebyly úspěšné. Příklady takového postupu již existují. Neplatí to zcela a některé zóny dosud nevyužité mohou být ještě v dalším období využity, např. vlivem dostavby dopravní infrastruktury. Redukci počtu a rozloh zón lze předpokládat z ekonomických důvodů, blokace území bez reálné šance na využití není žádoucí, území je možno využít pro jiné účely. Dále lze předpokládat redukci rozsahu zón s ohledem na sofistikovanější formy využití území bez velkých nároků na plochy. Příkladem je většina velkých nebo i strategických zón, které jsou volné – dochází k ústupu od původních zásadních požadavků na strategického investora, akceptuje se drobnější členění zón, více se prosazuje smířlivost s volným programem pro dosažení naplnění zón. Nepodstatné není ani urbanistické hledisko, požadující větší zdrženlivost ve vymezování ploch pro tyto zóny ve prospěch zachování relativně přírodní příměstské krajiny. Po odeznění této vlny by se tak měla situace znovu vracet k již před mnoha lety proklamované intenzifikaci využití již zabraných ploch a k relativně novému fenoménu územního rozvoje sídel, tj. k revitalizaci ploch typu brownfields.
Zdroj dat: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, zpracováno Atelierem T- plan s.r.o. pro Centrum, 30. 6. 2011

Vyhledávání

<<  <  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >  >>   celkový počet záznamů: 147

Litomyšl - Benátky u Litomyšle Litomyšl - Benátky u Litomyšle

Plocha: 37,1 ha
Funkční náplň: Plochy průmyslu, skladů a technického vybavení.
Obec: Litomyšl
Kraj: Pardubický kraj

Litovel - jihozápad Litovel - jihozápad

Plocha: 20 ha
Funkční náplň: Průmyslová výroba smíšená s logistikou, komerčními a technickými funkcemi.
Obec: Litovel
Kraj: Olomoucký kraj

Litvínov - Louka Litvínov - Louka

Plocha: 30 ha (skládá se ze 4 dílčích ploch) ÚP Litvínova obsahuje další rozšíření ploch.
Funkční náplň: Lehká průmyslová výroba - výroba strojů a komponentů, výroba spotřebního zboží, farmaceutická výroba, potravinářská výroba, fotovoltaika.
Obec: Litvínov, Louka u Litvínova
Kraj: Ústecký kraj

Logistický park Bor - Komerčně-industriální zóna (Nová Hospoda) Logistický park Bor - Komerčně-industriální zóna (Nová Hospoda)

Plocha: 108 ha
Funkční náplň: Lehká průmyslová výroba a logistika.
Obec: Bor
Kraj: Plzeňský kraj

Lovosice Lovosice

Plocha: cca 120 ha
Funkční náplň: 1. část - částečně lehká a těžká průmyslová výroba; 2. část -nespecifikovaná průmyslová výroba
Obec: Lovosice
Kraj: Ústecký kraj

Město Touškov - sever Město Touškov - sever

Plocha: 21 ha
Funkční náplň: PZ určená pro lehkou výrobu, skladovací a logistické funkce, komerční využití, stavební dvory a zařízení pro údržbu technického vybavení a komunikací.
Obec: Město Touškov
Kraj: Plzeňský kraj

Milovice - Pod Liškami Milovice - Pod Liškami

Plocha: 30 ha
Funkční náplň: Průmyslová výroba a sklady.
Obec: Milovice
Kraj: Středočeský kraj

Mladá Boleslav - východ - výrobně obslužná zóna Mladá Boleslav - východ - výrobně obslužná zóna

Plocha: 200 ha (100 ha na území města, 100 ha na území sousedních obcí)
Funkční náplň: Plochy pro průmyslovou výrobu, skladování, obchodní činnost a služby.
Obec: Mladá Boleslav, Plazy, Řepov
Kraj: Středočeský kraj

Most - Pod Lajsníkem Most - Pod Lajsníkem

Plocha: 12 ha; možnosti a předpoklady rozšíření zóny.
Funkční náplň: Nerušící provozy - výroba a služby, které bez mimořádných opatření vůči okolnímu prostředí nepřekračují stanovené limity z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí. Nevhodné aktivity - těžké strojírenství, prvotní zpracování surovin, výroba stavebních hmot, velkokapacitní dopravní závody, sklady pro velkoobchod a aktivity s vysokým dopravním zatížením lokality.
Obec: Most
Kraj: Ústecký kraj

Mošnov Mošnov

Plocha: 290 ha
Funkční náplň: Drobná průmyslová výroba a logistika, služby, výrobně - montážní a opravárenské provozy.
Obec: Mošnov, Sedlnice
Kraj: Moravskoslezský kraj

<<  <  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >  >>   celkový počet záznamů: 147

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz