Průmyslové zóny České republiky

Cílem této databáze je prezentovat základní informace o významných rozvojových průmyslových zónách v ČR, sledovaných v rámci územně plánovacích dokumentacích obcí.
Velká nabídka zón vysoko převyšuje poptávku. Je jich vymezeno celkem 147. Větší než potřebný počet zón byl při plánování v předchozích letech pokládán za přirozenou potřebu pro zajištění konkurenčního prostředí. Lze předpokládat, že konkurence při výběru navrhovaných rozvojových zón už zafungovala a v dalších letech dojde k redukci počtu a rozloh zón, které nebyly úspěšné. Příklady takového postupu již existují. Neplatí to zcela a některé zóny dosud nevyužité mohou být ještě v dalším období využity, např. vlivem dostavby dopravní infrastruktury. Redukci počtu a rozloh zón lze předpokládat z ekonomických důvodů, blokace území bez reálné šance na využití není žádoucí, území je možno využít pro jiné účely. Dále lze předpokládat redukci rozsahu zón s ohledem na sofistikovanější formy využití území bez velkých nároků na plochy. Příkladem je většina velkých nebo i strategických zón, které jsou volné – dochází k ústupu od původních zásadních požadavků na strategického investora, akceptuje se drobnější členění zón, více se prosazuje smířlivost s volným programem pro dosažení naplnění zón. Nepodstatné není ani urbanistické hledisko, požadující větší zdrženlivost ve vymezování ploch pro tyto zóny ve prospěch zachování relativně přírodní příměstské krajiny. Po odeznění této vlny by se tak měla situace znovu vracet k již před mnoha lety proklamované intenzifikaci využití již zabraných ploch a k relativně novému fenoménu územního rozvoje sídel, tj. k revitalizaci ploch typu brownfields.
Zdroj dat: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, zpracováno Atelierem T- plan s.r.o. pro Centrum, 30. 6. 2011

Vyhledávání

<<  <  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >  >>   celkový počet záznamů: 147

Nošovice Nošovice

Plocha: 261 ha
Funkční náplň: Automobilový průmysl.
Obec: Nošovice, Nižní Lhoty
Kraj: Moravskoslezský kraj

Nové Strašecí - Průmyslová zóna Severozápad Nové Strašecí - Průmyslová zóna Severozápad

Plocha: 60 ha
Funkční náplň: Komerční plochy, areály výroby, skladů a služeb. (pozn. po schválení Změny č. 3 ÚP SÚ může dojít ke změně na smíšené území.)
Obec: Nové Strašecí
Kraj: Středočeský kraj

Nový Bor - Za Crystalexem Nový Bor - Za Crystalexem

Plocha: 21 ha
Funkční náplň: Lehká průmyslová výroba.
Obec: Nový Bor
Kraj: Liberecký kraj

Nový Bydžov - Zábědov Nový Bydžov - Zábědov

Plocha: 47 ha (PZ západ 24 ha; PZ východ 23 ha)
Funkční náplň: Výroba a skladování, těžký i lehký průmysl a energetika.
Obec: Nový Bydžov
Kraj: Královéhradecký kraj

Nymburk - jih Nymburk - jih

Plocha: 28 ha, dalších 23 ha ve výhledu
Funkční náplň: Lehká průmyslová výroba.
Obec: Nymburk
Kraj: Středočeský kraj

Nymburk - sever Nymburk - sever

Plocha: 234 ha
Funkční náplň: Plochy průmyslové výroby, sklady; orientace především investorů republikového nebo regionálního významu.
Obec: Nymburk
Kraj: Středočeský kraj

Nýřany - Tlučná Nýřany - Tlučná

Plocha: 156 ha
Funkční náplň: Aktivity zaměřené na ekonomický rozvoj oblasti, průmyslové a výrobní funkce (předpoklad využití strategickým investorem).
Obec: Nýřany, Tlučná
Kraj: Plzeňský kraj

Obchodně-průmyslový areál Vesecko Obchodně-průmyslový areál Vesecko

Plocha: 41 ha
Funkční náplň: Servisní zóna - lehká průmyslová výroba.
Obec: Turnov
Kraj: Liberecký kraj

Obchodní a průmyslová zóna Liberec Sever - Růžodol Obchodní a průmyslová zóna Liberec Sever - Růžodol

Plocha: 67 ha
Funkční náplň: Obchod, služby, obchodní domy, hypermarkety, prodejní sklady, integrované zařízení pro vědu a výzkum, samostatné stavby a areály pro průmyslovou výrobu, provozovny drobné řemeslné výroby a služeb, sklady a skladovací plochy. Změnou č. 17 ÚP města Liberce došlo ke změně využití PZ z plochy průmyslové výroby (VP) na obchodně průmyslové plochy (OPP).
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký kraj

Okrouhlá Okrouhlá

Plocha: 26 ha
Funkční náplň: Lehká průmyslová výroba .
Obec: Okrouhlá
Kraj: Liberecký kraj

<<  <  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >  >>   celkový počet záznamů: 147

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz