Průmyslové zóny České republiky

Cílem této databáze je prezentovat základní informace o významných rozvojových průmyslových zónách v ČR, sledovaných v rámci územně plánovacích dokumentacích obcí.
Velká nabídka zón vysoko převyšuje poptávku. Je jich vymezeno celkem 147. Větší než potřebný počet zón byl při plánování v předchozích letech pokládán za přirozenou potřebu pro zajištění konkurenčního prostředí. Lze předpokládat, že konkurence při výběru navrhovaných rozvojových zón už zafungovala a v dalších letech dojde k redukci počtu a rozloh zón, které nebyly úspěšné. Příklady takového postupu již existují. Neplatí to zcela a některé zóny dosud nevyužité mohou být ještě v dalším období využity, např. vlivem dostavby dopravní infrastruktury. Redukci počtu a rozloh zón lze předpokládat z ekonomických důvodů, blokace území bez reálné šance na využití není žádoucí, území je možno využít pro jiné účely. Dále lze předpokládat redukci rozsahu zón s ohledem na sofistikovanější formy využití území bez velkých nároků na plochy. Příkladem je většina velkých nebo i strategických zón, které jsou volné – dochází k ústupu od původních zásadních požadavků na strategického investora, akceptuje se drobnější členění zón, více se prosazuje smířlivost s volným programem pro dosažení naplnění zón. Nepodstatné není ani urbanistické hledisko, požadující větší zdrženlivost ve vymezování ploch pro tyto zóny ve prospěch zachování relativně přírodní příměstské krajiny. Po odeznění této vlny by se tak měla situace znovu vracet k již před mnoha lety proklamované intenzifikaci využití již zabraných ploch a k relativně novému fenoménu územního rozvoje sídel, tj. k revitalizaci ploch typu brownfields.
Zdroj dat: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, zpracováno Atelierem T- plan s.r.o. pro Centrum, 30. 6. 2011

Vyhledávání

<<  <  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >  >>   celkový počet záznamů: 147

Olomouc - Holice - Příkopy jih Olomouc - Holice - Příkopy jih

Plocha: 70 ha
Funkční náplň: Průmyslová výroba, logistika.
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký kraj

Opočno - Podzámčí I, II Opočno - Podzámčí I, II

Plocha: 24 ha
Funkční náplň: Lehký průmysl, sklady, služby.
Obec: Opočno
Kraj: Královéhradecký kraj

Ostrava - Hrabová Ostrava - Hrabová

Plocha: PZ 110 ha + obchodní zóna 15 ha
Funkční náplň: Lehká průmyslová výroba, sklady, výzkum a vývoj, služby.
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský kraj

Pardubice - Free zone + Staré Čívice Pardubice - Free zone + Staré Čívice

Plocha: 97,4 ha
Funkční náplň: Lehká průmyslová výroba.
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický kraj

Pardubice - Přístav - Multimodální logistické centrum Pardubice - Přístav - Multimodální logistické centrum

Plocha: 90 ha
Funkční náplň: Kontejnerový terminál, veřejný přístav, logistické služby spojené se skladováním a distribucí zboží, obchodní činnost, lehká a střední průmyslová výroba bez negativních vlivů na okolí.
Obec: Pardubice, Srnojedy
Kraj: Pardubický kraj

Paskov Paskov

Plocha: 30,3 ha
Funkční náplň: Lehký průmysl.
Obec: Paskov, Žabeň
Kraj: Moravskoslezský kraj

Pelhřimov - Ke Skrýšovu Pelhřimov - Ke Skrýšovu

Plocha: 26,4 ha
Funkční náplň: Středně těžká a lehká průmyslová výroba, zpracovatelský průmysl. V ploše nebudou realizovány stavby obaloven, elektráren, spaloven, kafilérií, jatka, potravinářská výroba, provozy pro zpracování a k výrobě používající toxické a jedovaté látky, nebude umisťován kožedělný, gumárenský, těžký strojírenský průmysl a ani sklady těchto materiálů.
Obec: Pelhřimov
Kraj: Kraj Vysočina

Písek - severní průmyslová zóna Čížovská Písek - severní průmyslová zóna Čížovská

Plocha: 80 ha
Funkční náplň: Plochy pro výrobu, sklady a technickou vybavenost.
Obec: Písek
Kraj: Jihočeský kraj

Planá nad Lužnicí Planá nad Lužnicí

Plocha: 42 ha
Funkční náplň: Výrobně - komerční provozy a areály.
Obec: Planá nad Lužnicí
Kraj: Jihočeský kraj

Plzeň - Karlovarská Plzeň - Karlovarská

Plocha: 28 ha
Funkční náplň: Průmyslová výroba smíšená s logistikou, komerčními funkcemi a technickými službami.
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský kraj

<<  <  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >  >>   celkový počet záznamů: 147

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz