Česká Lípa - severozápad

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:22,5 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Plocha je situována v severozápadní části města Česká Lípa. Navazuje na zastavěné území obce, ze severu je ohraničeno komunikací Českokamenická.
Popis funkční náplně polohy: Funkční využití - lokalita je určena pro plochy bydlení městského typu.
Popis stavu přípravy: V současné době je cca 20% plochy zastavěno garážemi. Ostatní plocha má přírodní charakter bez známek přípravy pro výstavbu.
Popis územních limitů: Respektování stávajících ochranných pásem technické infrastruktury, nutné je zainvestování technické infrastruktury a zajištění dopravního propojení lokality.
Zdroj informací: Územní plán sídelního útvaru Česká Lípa - r. 1998.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Liberecký kraj Kód kraje: CZ051
ORP:Česká Lípa Kód ORP:5101
Obec: Česká Lípa Kód obce: 561380
Stavební úřad: Městský úřad Česká Lípa

Doprava

Silnice: Plocha je přímo zpřístupněna silnicí Českokamenická. Lokalita je vzdálena cca 700 m severně od komunikace III. třídy III/262, od komunikace I. třídy I/9 (Praha - Rumburk) je vzdálena východně cca 1,2 km. Rychlostní komunikace R 10 (Praha - Mladá Boleslav - Turnov) je vzdálena cca 39 km.
Železnice: Nejbližší vlaková stanice Česká Lípa - střelnice je vzdálena cca 600 m - trať 080 (Bakov nad Jizerou - Jedlová). Hlavní nádraží Česká Lípa je vzdáleno cca 2,6 km.
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Česká Lípa - Lada je vzdáleno cca 3,4 km severně. Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně - vzdálenost cca 69 km.
Lodní doprava: Labská vodní cesta Pardubice - Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN, (Dolní Labe) Mělník - SRN - nejbližší přístav Děčín - Rozbělesy cca 24 km; Hněvice 30,5 km; Ústřední přístav Ústí nad Labem cca 34 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Stávající vodovodní a kanalizační řád je v těsné blízkosti jižního okraje lokality v již zastavěném území města.
Zásobování energiemi: Elektřina - vedení VVN 110 kN je vzdáleno severně od lokality ve vzdálenosti cca 1 km.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz