Česká Lípa - Špičák

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:48,1 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází v severovýchodní části města Česká Lípa. Z jihu a západu je vymezena zastavěným územím obce z ostatních stran je obklopena lesem.
Popis funkční náplně polohy: Plocha je určena převážně pro bydlení (bydlení hromadné, individuální bydlení, rodinné domy městského typu). Část území je určena pro rekreaci a občanskou vybavenost. Cca 60% rozvojového území tvoří plochy návrhové - cca 40 % plochy územní rezervy.
Popis stavu přípravy: Plocha má v současné době nulové procento zastavěnosti. Plocha má přírodní charakter.
Popis územních limitů: Vynětí ploch ze zemědělského půdního fondu, nutnost řešení technické infrastruktury a dopravního napojení lokality.
Zdroj informací: Územní plán sídelního útvaru Česká Lípa - r. 1998.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Liberecký kraj Kód kraje: CZ051
ORP:Česká Lípa Kód ORP:5101
Obec: Česká Lípa Kód obce: 561380
Stavební úřad: Městský úřad Česká Lípa

Doprava

Silnice: Lokalita se nachází v těsné blízkosti silnice I. třídy I/9 (Praha - Rumburk), je od ní oddělena natrhovanou plochou pro výrobu. Rychlostní komunikace R 10 (Praha - Mladá Boleslav - Turnov) je vzdálena cca 38 km.
Železnice: Nejbližší vlaková stanice Česká Lípa - střelnice je vzdálena cca 1,3 km - trať 080 (Bakov nad Jizerou - Jedlová). Hlavní nádraží Česká Lípa je vzdáleno cca 2,8 km.
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Česká Lípa - Lada je vzdáleno cca 1,7 km severně. Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně - vzdálenost cca 69 km.
Lodní doprava: Labská vodní cesta Pardubice - Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN, (Dolní Labe) Mělník - SRN - nejbližší přístav Děčín - Rozbělesy cca 25,5 km; Hněvice 30,5 km; Ústřední přístav Ústí nad Labem cca 36 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Stávající vodovodní a kanalizační řad je v těsné blízkosti jižního okraje lokality v již zastavěném území města.
Zásobování energiemi: Elektřina - vedení VVN 110 kN je vzdáleno od lokality severozápadně ve vzdálenosti cca 800 m.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz