Česká Lípa - východ

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:27,8 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází při východním okraji města Česká Lípa. Přímo navazuje na současně zastavěné území. Leží mezi místními částmi Špičák a Stará Lípa.
Popis funkční náplně polohy: Plocha je určena převážně pro bydlení (bydlení hromadné, individuální bydlení, rodinné domy městského typu). Část území je určena pro rekreaci a občanskou vybavenost.
Popis stavu přípravy: Plocha má v současné době nulové procento zastavěnosti. Plocha má přírodní charakter.
Popis územních limitů: Vynětí ploch ze zemědělského půdního fondu, nutnost řešení technické infrastruktury a dopravního napojení lokality.
Zdroj informací: Územní plán sídelního útvaru Česká Lípa - r. 1998.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Liberecký kraj Kód kraje: CZ051
ORP:Česká Lípa Kód ORP:5101
Obec: Česká Lípa Kód obce: 561380
Stavební úřad: Městský úřad Česká Lípa

Doprava

Silnice: Lokalita je vzdálena cca 500 m severně od silnice III. Třídy III/262. Silnice I. Třídy I/9 je vzdálena cca 1 km západně. Rychlostní komunikace R 10 (Praha - Mladá Boleslav - Turnov) je vzdálena cca 36,5 km.
Železnice: Nejbližší vlaková stanice Česká Lípa - střelnice je vzdálena cca 1,7 km - trať 080 (Bakov nad Jizerou - Jedlová). Hlavní nádraží Česká Lípa je vzdáleno cca 2,3 km.
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Česká Lípa - Lada je vzdáleno cca 2 km severně. Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně - vzdálenost cca 68 km.
Lodní doprava: Labská vodní cesta Pardubice - Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN, (Dolní Labe) Mělník - SRN - nejbližší přístav Děčín - Rozbělesy cca 26,5 km; Hněvice 30 km; Ústřední přístav Ústí nad Labem cca 36 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Stávající vodovodní a kanalizační řád je v těsné blízkosti západního okraje lokality v již zastavěném území města.
Zásobování energiemi: Elektřina - vedení VVN 110 kN je vzdáleno od lokality severozápadně ve vzdálenosti cca 2 km. Teplo - rozvod tepla se nachází v těsné blízkosti severozápadní hranice lokality.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz