Kludskyland - Kuřívody - Ralsko

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:298,6 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Rozvojové území se nalézá v prostoru Kuřívody - Ralsko, ve vzdálenosti cca 9 km jižně od Mimoně.
Popis funkční náplně polohy: Rozvojové plochy určené pro podnikatelské aktivity - zábavní areál, tzv. "Kludskyland!"
Popis stavu přípravy: Realizace záměru nebyla započata, plochy nejsou prozatím k navrhované funkci využívány.
Popis územních limitů: Maloplošná zvláště chráněná území - přírodní rezervace, národní přírodní rezervace, ochranné pásmo vodních zdrojů (I. A II.st.).
Zdroj informací: Územně analytické podklady Libereckého kraje - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Liberecký kraj Kód kraje: CZ051
ORP:Česká Lípa Kód ORP:5101
Obec: Ralsko Kód obce: 562017
Stavební úřad: Městský úřad Mimoň

Doprava

Silnice: Rozvojovou plochou prochází místní komunikace, lokalita přiléhá k silnici III/27235 a svými okraji též k silnici II/268. Silnice I/38 je vzdálena cca 6 km. Rychlostní silnice R10 leží cca 9 km od jižního okraje rozvojové plochy.
Železnice: Nejbližší vlaková stanice Bělá pod Bezdězem trať č. 080 (Bakov nad Jizerou - Jedlová) je vzdálena cca 8,5 km. Vlaková stanice Mnichovo Hradiště je vzdálena cca 12,5 km - trať č. 070 (Praha - Turnov).
Letiště: Veřejné mezinárodní letiště Mnichovo Hradiště cca 13 km, veřejné mezinárodní letiště Praha - Ruzyně - vzdálenost cca 65 km.
Lodní doprava: Labská vodní cesta (Pardubice - ) Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN; nejbližší veřejný přístav Mělník - vzdálenost cca 33,5 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - rozvojovou plochou prochází hlavní vodovodní řad. V Ralsku je k dispozici vodovodní a kanalizační síť.
Zásobování energiemi: Elektřina - vedení VVN 110 kN je vzdáleno od severního okraje lokality cca 14 km. Plyn - vedení VTL plynovodu je vzdáleno od severního okraje cca 14 km. Obec Ralsko není plynofikována.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz