Nový Oldřichov - Na Ladech

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:21,3 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita se nalézá v obci Nový Oldřichov na rozmezí katastrálních území Nový Oldřichov a Mistrovice u Nového Oldřichova. Plocha z východu vymezena zbytkem drážního tělesa zrušené trati ČD Česká Lípa - Kamenice, z jihu je vymezena procházející místní komunikací.
Popis funkční náplně polohy: Stanovené funkční využití - rozvojová plocha pro bydlení.
Popis stavu přípravy: Plocha má nulové procento zastavěnosti. Plocha není připravována k výstavbě, pouze v severní části území jsou pozemky rozparcelovány k využití zastavění rodinnými domy.
Popis územních limitů: Vynětí ploch ze zemědělského půdního fondu, nutnost řešení technické infrastruktury a dopravního napojení lokality. Nutno respektovat ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie.
Zdroj informací: Územní plán obce Nový Oldřichov - 2006

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Liberecký kraj Kód kraje: CZ051
ORP:Česká Lípa Kód ORP:5101
Obec: Nový Oldřichov Kód obce: 561878
Stavební úřad: Městský úřad Kamenický Šenov

Doprava

Silnice: Plocha je zpřístupněna místní komunikací probíhající podél jižního okraje zóny - je navrhováno její rozšíření. Plocha je situována JZ ve vzdálenosti cca 3 km od silnice I/36 , cca 2,5 km východně od komunikace II/263. Dálnice D8 je vzdálena od plochy východně cca 31 km.
Železnice: Vlaková stanice Kamenický Šenov vzdálena vzdušnou čarou cca 2,8 km - trať 901 (trať provozována soukromými dopravci), Vlaková stanice Česká Kamenice vzdálenost cca 4,3 km - trať 081 (trať na které jezdí i vlaky Expres a rychlíky).
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Česká Lípa - Lada - vzdálenost cca 10,5 km. Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně - vzdálenost cca 74 km.
Lodní doprava: Labská vodní cesta (Pardubice - ) Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN. Nejbližší přístav cca 16 km - Děčín.

Zásobování

Zásobování vodou: Lokalitu je možné napojit na stávajících vodovodní řád DN90 PVC vedoucí podél jižního okraje lokality (místní komunikace). Kanalizace - V úp je navržena splašková kanalizace podél jižní hranice lokality ( podél vodovodního řádu).
Zásobování energiemi: Venkovní vedení elektrické energie 35kV vede do středu lokality. Podél východní hranice vede dálkový spojovací kabel. Plynovodní potrubí STL vede rovnoběžně s vedením ostatních sítí technické infrastruktury podél jižní hranice lokality.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz