Frýdek - Místek Nová osada II

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:11,3 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Mírně svažité území na severu Frýdku, východně od ulice Lískovecké (silnice II/477).
Popis funkční náplně polohy: Plocha pro hromadné bydlení v bytových domech, včetně základní občanské vybavenosti.
Popis stavu přípravy: Příprava nezahájena. Zástavba podmíněna vypracováním územní studie.
Popis územních limitů: Plochou prochází ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení VN, předpokádá se jeho přeložení do kabelového vedení.
Zdroj informací: Územní plán Frýdku - Místku - 2009.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Moravskoslezský kraj Kód kraje: CZ080
ORP:Frýdek - Místek Kód ORP:8106
Obec: Frýdek - Místek Kód obce: 598003
Stavební úřad: Magistrát města Frýdku - Místku

Doprava

Silnice: Silnice R 48 prochází Frýdkem cca 1 km od rozvojové plochy, silnice II/477 cca 200 m od plochy, síť městských komunikací dotažena až na hranice plochy.
Železnice: Trať ČD č. 323, nádraží Frýdek - Místek vzdáleno cca 3 km.
Letiště: Mezinárodní letiště Ostrava - Mošnov vzdáleno cca 23 km.
Lodní doprava: V případě vybudování průplavu Dunaj - Odra přístav Ostrava.

Zásobování

Zásobování vodou: Napojení na stávající vodovodní i kanalizační sítě je k dispozici na hranici rozvojové plochy.
Zásobování energiemi: Napojení na stávající sítě na hranici rozvojové plochy (elektrická energie, plyn, CZT). Stávající nadzemní elektrická vedení VN budou nahrazena podzemními.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz