Česká Lípa - jih

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:17,9 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Plocha se nachází při jižním okraji města Česká Lípa, v katastrálním území Okřešice u České Lípy, východně od komunikace I/9. Plocha je ze severu a východu obklopena lesem a parkem. Dále není plocha přirozeně prostorově vymezena.
Popis funkční náplně polohy: Území je určeno pro rozvojfunkcí - rekreace a sport.
Popis stavu přípravy: Plocha má přírodní charakter. Nebyla započata příprava k výstavbě.
Popis územních limitů: Ochranné pásmo elektrického vedení VVN, ochranné pásmo lesa - 50 m od okraje lesa, respektování prvků územního systému ekologické stability.
Zdroj informací: Územní plán sídelního útvaru Česká Lípa - r. 1998.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Liberecký kraj Kód kraje: CZ051
ORP:Česká Lípa Kód ORP:5101
Obec: Česká Lípa Kód obce: 561380
Stavební úřad: Městský úřad Česká Lípa

Doprava

Silnice: Lokalita je vzdálena cca 500 m východně od silnice I. třídy I/9 (Praha - Mělník - Česká Lípa - Rumburk - státní hranice ČR/SRN). Plocha je zpřístupněna jen polními (lesními) cestami. Rychlostní silnice R 35 je vzdálena cca 36 km jihovýchodně.
Železnice: Vlaková stanice Česká Lípa hlavní nádraží je vzdálena od lokality cca 1,5 km severozápadně. Cca 0,5 km jižně od lokality prochází železniční trať 080 (trať na které jezdí jen osobní popř. spěšné vlaky).
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Česká Lípa - Lada je vzdáleno cca 4,7 km severně. Mezinárodní letiště Praha - Ruzyně - vzdálenost cca 66 km.
Lodní doprava: Labská vodní cesta (Pardubice - ) Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN, (Dolní Labe) Mělník - SRN - nejbližší přístav Děčín - Rozbělesy cca 26,5 km; Hněvice cca 27,5 km; Ústřední přístav Ústí nad Labem cca 35 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Stávající vodovodní i kanalizační řád je v těsné blízkosti severního okraje lokality v již zastavěném území města.
Zásobování energiemi: Elektřina - vedení VVN prochází spodní částí lokality.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz