Mimoň - letiště Hradčany

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:246,8 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Rozvojové území se nalézá jižně od Mimoně v místní části Hradčany (nad Ploučnicí)v areálu letiště Hradčany a okolí.
Popis funkční náplně polohy: Plochy podnikatelských aktivit - polyfunkční využití - areál letiště Hradčany a okolí.
Popis stavu přípravy: Realizace záměru nebyla započata, plochy nejsou prozatím k navrhované funkci využívány.
Popis územních limitů: Ochranná pásma dálkových telefonních a telekomunikačních vedení, ochranná pásma vodních zdrojů (I. a II. st.)
Zdroj informací: Územně analytické podklady Libereckého kraje - 2008

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Liberecký kraj Kód kraje: CZ051
ORP:Česká Lípa Kód ORP:5101
Obec: Ralsko Kód obce: 562017
Stavební úřad: Městský úřad Mimoň

Doprava

Silnice: Lokalita se nachází mezi komunikacemi II/268 a II/270. Od silnice I /38 je vzdálena cca 8,5 km, rychlostní silnice R10 je vzdálena cca 21,5 km.
Železnice: Nejbližší vlaková stanice Mimoň trať č.086 (Liberec - Česká Lípa) je vzdálena cca 4,5 km.
Letiště: Veřejné mezinárodní letiště Mnichovo Hradiště cca 21 km, veřejné mezinárodní letiště Praha - Ruzyně - vzdálenost cca 66,5 km.
Lodní doprava: Labská vodní cesta (Pardubice - ) Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN; nejbližší veřejný přístav Mělník - vzdálenost cca 34 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - rozvojovou plochou prochází hlavní vodovodní řad. V prostoru města Mimoně - je k dispozici vodovodní a kanalizační síť.
Zásobování energiemi: Elektřina - vedení VVN 110 kV je vzdáleno od lokality severně cca 8 km. Plyn - vedení VTL plynovodu je vzdáleno severně cca 8 km. Obec Mimoň vzdálená od lokality cca 3 km je plynofikována.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz