Nové Město pod Smrkem - Smrk

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:544,2 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Prostor okolí vrcholu Smrk, cca 3 km jižně od Nového Města pod Smrkem.
Popis funkční náplně polohy: Území je určeno k využití jako plochy podnikatelských aktivit - zimní sportovní areál "Smrk".
Popis stavu přípravy: Realizace záměru nebyla započata, plochy nejsou prozatím k navrhované funkci využívány.
Popis územních limitů: Maloplošná zvláště chráněná území - přírodní rezervace, přírodní památka, pozemky určené k plnění funkcí lesa.
Zdroj informací: Územně analytické podklady Libereckého kraje - r. 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Liberecký kraj Kód kraje: CZ051
ORP:Frýdlant Kód ORP:5102
Obec: Lázně Libverda, Nové Město pod Smrkem Kód obce: 564206, 564265
Stavební úřad: Městský úřad Hejnice, Městský úřad Nové Město pod Smrkem

Doprava

Silnice: Lokalita se nachází v blízkosti silnice II/291. Od silnice I /13 je vzdálena cca 11 km, od rychlostní komunikace R 35 je vzdálena 24 km.
Železnice: Nejbližší vlaková stanice Nové město pod Smrkem - trať ČD č. 039 (Liberec - Tanvald - Harrachov, regionální dráha) vzdálena cca 1 km.
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Hodkovice - vzdálenost cca 22 km, veřejné mezinárodní letiště Mnichovo Hradiště - vzdálenost cca 44 km, veřejné mezinárodní letiště Praha - Ruzyně - vzdálenost 114 km.
Lodní doprava: Labská vodní cesta (Pardubice - ) Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN; nejbližší veřejný přístav Mělník - vzdálenost cca 82 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovodní síť, kanalizační síť včetně ČOV jsou v dosažitelné vzdálenosti k dispozici v Novém Městě pod Smrkem.
Zásobování energiemi: Elektřina - vedení VVN 110kV vzdáleno cca 13 km. Plyn - vedení VTL plynovodu prochází cca 1 km od severního okraje rozvojové plochy (Nové město pod Smrkem).

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz