Bílovec - severozápad

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:29,7 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Území na SZ okraji zastavěného území města, mírně svažitý terén, rozdělený plochami zeleně.
Popis funkční náplně polohy: Bytová výstavba městského typu (rodinné i bytové domy, objekty občanského vybavení pro obyvatele zde bydlící).
Popis stavu přípravy: Příprava na plánované využití nezahájena. Zástavba podmíněna vypracováním urbanistické studie.
Popis územních limitů: Rozvojová plocha se nachází v přírodním parku Oderské vrchy, část plochy je zemědělským půdním fondem zařazeným do II.třídy ochrany, plochu protínají ochranná pásma vodovodu a elektrického vedení VN.
Zdroj informací: Územní plán Bílovec - 2009.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Moravskoslezský kraj Kód kraje: CZ080
ORP:Bílovec Kód ORP:8101
Obec: Bílovec Kód obce: 599247
Stavební úřad: Městský úřad Bílovec

Doprava

Silnice: Dálnice D1 (MÚK 342) vzdálena cca 5 km, silnice I/47(II/647) prochází středem města Bílovce cca 200 m od rozvojové plochy. Městská uliční síť dovedena k okraji plochy.
Železnice: Trať ČD č. 297 nádraží Bílovec vzdálena cca 500 m, hlavní trať ČD č. 270 Praha - Ostrava - nádraží Studénka vzdálena cca 7 km.
Letiště: Mezinárodní letiště Ostrava - Mošnov vzdáleno cca 16 km.
Lodní doprava: V případě vybudování plavebního průplavu Dunaj - Odra přístav Ostrava.

Zásobování

Zásobování vodou: Územím prochází vodovodní řad skupinového vodovodu. Napojení na stávající kanalizační sítě se předpokládá na hranici rozvojové plochy.
Zásobování energiemi: Zásobování energiemi rozvojového území - podmínkou je posílení stávajících sítí v sousední zástavbě, dále nutno vybudovat nové trafostanice a plynovou redukční stanici.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz