Frenštát pod Radhoštěm - jihovýchod

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:15,7 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Mírně svažité území na jihovýchodě města, rozdělené na dvě části Bystrým potokem. Navazuje na stávající rozptýlenou zástavbu rodinnými domy.
Popis funkční náplně polohy: Bydlení individuální (výjimečně hromadné) včetně občanského vybavení pro občany zde bydlící.
Popis stavu přípravy: Příprava nezahájena, v současnosti zemědělská půda. Na plochu navazuje rozptýlená obytná zástavba.
Popis územních limitů: Rozvojovou plochu protínají ochranná pásma VTL plynovodu a nadzemního elektrického vedení VN.
Zdroj informací: Územní plán města Frenštát pod Radhoštěm - 1997, včetně změny č. III. - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Moravskoslezský kraj Kód kraje: CZ080
ORP:Frenštát pod Radhoštěm Kód ORP:8105
Obec: Frenštát pod Radhoštěm Kód obce: 599344
Stavební úřad: Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm

Doprava

Silnice: Silnice I/58 prochází středem města cca 1 km od rozvojové plochy, silnice II/483 cca 300 m severně od plochy. Síť městských komunikací dovedena až na hranice plochy.
Železnice: Trať ČD č. 323 ve směru Frýdek - Místek a Ostrava, nádraží vzdáleno cca 500 m.
Letiště: Mezinárodní letiště Ostrava - Mošnov vzdáleno cca 20 km.
Lodní doprava: V případě vybudování průplavu Dunaj - Odra přístav Ostrava.

Zásobování

Zásobování vodou: Napojení na stávající vodovodní i kanalizační sítě na hranici rozvojové plochy.
Zásobování energiemi: Rozvod elektřiny VN i VTL plynovod procházejí plochou. Nutno vybudovat trafostanice a STL plynovod - přívod cca 200 m.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz