Hlučín Vinohradská

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:16,8 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Rozvojové území na jihu města Hlučína, obklopující stávající zástavbu rodinnými domky podél ulice Vinohradské.
Popis funkční náplně polohy: Individuální bydlení městského typu, včetně občanské vybavenosti a nerušících služeb pro potřebu obyvatel.
Popis stavu přípravy: Plocha navazuje na zastavěné území, přednostně se zastavují volné plochy v blízkosti centra. Příprava nezahájena.
Popis územních limitů: Část plochy se nachází v poddolovaném a sesuvném území. Plochou prochází ochranné pásmo elektrického vedení VVN a dálkového telekomunikačního vedení.
Zdroj informací: Územní plán města Hlučína - 2004, Územní plán města Hlučína, změna č. 2 - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Moravskoslezský kraj Kód kraje: CZ080
ORP:Hlučín Kód ORP:8109
Obec: Hlučín Kód obce: 507016
Stavební úřad: Městský úřad Hlučín

Doprava

Silnice: Silnice I/56 procházející centrem města cca 2 km. Městská uliční síť dovedena na okraje plochy.
Železnice: Trať ČD č. 317. Nádraží Hlučín vzdáleno cca 2 km.
Letiště: Mezinárodní letiště Ostrava - Mošnov 35 km.
Lodní doprava: V případě vybudování průplavu Dunaj - Odra přístav Ostrava.

Zásobování

Zásobování vodou: Napojení na stávající vodovodní i kanalizační sítě na hranici rozvojové plochy.
Zásobování energiemi: Napojení na stávající sítě rozvodu elektrické energie a STL rozvod zemního plynu je k dispozici na hranici rozvojové plochy.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz