Karviná - Ráj

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:33,6 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Rovinatá plocha na východě zastavěného území Karviné, severně od ulice Borovského.
Popis funkční náplně polohy: Zóna hromadného bydlení (označeno U - BH), konkrétní využití bytové domy, občanská vybavenost, nerušící služby.
Popis stavu přípravy: Příprava nezahájena, převážná část plochy zařazena jako zemědělská půda.
Popis územních limitů: Plochou prochází ochranné pásmo elektrického vedení VVN. Plocha je rozdělena na dvě části lokálním biokoridorem územního systému ekologické stability.
Zdroj informací: Územní plán sídelního útvaru Karviná - 1994, Územní plán sídelního útvaru Karviná, změna č. 8 - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Moravskoslezský kraj Kód kraje: CZ080
ORP:Karviná Kód ORP:8111
Obec: Karviná Kód obce: 598917
Stavební úřad: Magistrát města Karviné

Doprava

Silnice: Silnice I/59 procházející centrem Karviné vzdálena cca 1,5 km, silnice II/472 přímo na okraji rozvojové plochy.
Železnice: Trať ČD 320, nádraží Karviná vzdáleno cca 3 km.
Letiště: Mezinárodní letiště Ostrava - Mošnov je vzdáleno cca 60 km.
Lodní doprava: V případě vybudování průplavu Dunaj - Odra přístav Ostrava.

Zásobování

Zásobování vodou: Napojení na stávající vodovodní i kanalizační síť je k dispozici na hranici rozvojové plochy, předpokládá se nutnost zesílení stokové sítě.
Zásobování energiemi: Napojení na stávající sítě je k dispozici na hranici rozvojové plochy, nutné je vybudování nových přívodů elektrického vedení VN a trafostanic, dále nové regulační stanice plynu a posílení teplovodní sítě.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz