Orlová - Lutyně

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:27,9 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Zvlněná plocha na severu zastavěného území v místní části Horní Lutyně, mezi ulicemi Ztracená a Boční.
Popis funkční náplně polohy: Individuální bytová výstavba včetně základní občanské vybavenosti pro občany zde bydlící.
Popis stavu přípravy: V těsném sousedství plochy již existuje stávající výstavba, další příprava rozvoje území dosud nezahájena.
Popis územních limitů: Část rozvojové plochy náleží do zemědělského půdního fondu - II. třídy ochrany. Plocha je členěna zasahujícími prvky územního systému ekologické stability. Plochou prochází ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení VN.
Zdroj informací: Územní plán Orlová - 2009.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Moravskoslezský kraj Kód kraje: CZ080
ORP:Orlová Kód ORP:8118
Obec: Orlová Kód obce: 599069
Stavební úřad: Městský úřad Orlová

Doprava

Silnice: Silnice I/59 vzdálena cca 3,5 km, síť městských komunikací je na okraji plochy.
Železnice: Trať ČD č. 320, vlaková stanice Dolní Lutyně vzdálená cca 3,5 km.
Letiště: Mezinárodní letiště Ostrava - Mošnov vzdáleno cca 35 km.
Lodní doprava: V případě vybudování průplavu Dunaj - Odra přístav Ostrava.

Zásobování

Zásobování vodou: Napojení na stávající vodovodní i kanalizační sítě je k dispozici na hranici rozvojové plochy.
Zásobování energiemi: Napojení na stávající sítě rozvodu elektrické energie a STL rozvod zemního plynu jsou k dispozici na hranici rozvojové plochy.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz