Ostrava - Hošťálkovice

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:24,6 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Bývalý sad na západním okraji zastavěné plochy místní části Hošťálkovice, mírně se svažující k řece Opavě.
Popis funkční náplně polohy: Individuální bytová výstavba včetně základní občanské vybavenosti pro občany zde bydlící.
Popis stavu přípravy: V těsném sousedství plochy jis existuje stávající výstavba, další příprava rozvoje v území dosud nezahájena.
Popis územních limitů: Plocha je v současnosti zařazena do zemědělského půdního fondu - II.třídy ochrany. Plocha se nachází v chráněném ložiskovém území, na území města Ostravy byla však těžba zastavena a další se nepředpokládá.
Zdroj informací: Územní plán města Ostravy - 1994, Územní plán města Ostravy, změna č. 2 - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Moravskoslezský kraj Kód kraje: CZ080
ORP:Ostrava Kód ORP:8119
Obec: Ostrava Kód obce: 554821
Stavební úřad: Úřad městského obvodu Hošťálkovice

Doprava

Silnice: Dálnice D 1, mimoúrovňová křižovatka ( MÚK 361) vzdálena cca 4 km, silnice II/479 vzdálena cca 3,5 km.
Železnice: Trať ČD č. 270, nádraží Ostrava Svinov vzdáleno cca 4 km.
Letiště: Mezinárodní letiště Ostrava - Mošnov vzdáleno cca 35 km.
Lodní doprava: V případě vybudování průplavu Dunaj - Odra přístav Ostrava.

Zásobování

Zásobování vodou: Napojení na stávající vodovodní i kanalizační sítě je k dispozici na hranici rozvojové plochy.
Zásobování energiemi: Napojení na stávající sítě rozvodu elektrické energie a zemního plynu jsou k dispozici na hranici rozvojové plochy.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz