Chlumec nad Cidlinou - Pastviště (Pod zámkem)

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:43,5 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází na západním okraji obce, je vzdálena zhruba 0,5 km od zámeckého areálu, zhruba středem lokality prochází komunikace II/611.
Popis funkční náplně polohy: Plocha určená pro bydlení venkovského typu.
Popis stavu přípravy: Plocha v současné době slouží k zemědělským účelům, jižní část lokality je již částečně zastavěna zahrádkářskou kolonií.
Popis územních limitů: Ochranné pásmo (OP) silnice II. třídy, OP vodovodních, kanalizačních řadů, OP elektrického vedení a plynovodů, OP památkově chráněného území, bude potřeba vyjmutí některých parcel ze zemědělského půdního fondu.
Zdroj informací: Územní plán města Chlumec nad Cidlinou, Územně analytické podklady ORP Hradec Králové - 2008, Územně analytické podklady ORP Chlunec nad Cidlinou - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Královéhradecký kraj Kód kraje: CZ052
ORP:Hradec Králové Kód ORP:5205
Obec: Chlumec nad Cidlinou Kód obce: 570109
Stavební úřad: Městský úřad Chlumec nad Cidlinou

Doprava

Silnice: Lokalita je vzdálena cca 4 km od dálnice D11 (Praha - Hradec), na kterou je bezproblémové napojení stávajícími komunikacemi.
Železnice: Žst. Chlumec nad Cidlinou ležící na trati č. 020 ((Praha - ) Velký Osek - Hradec Králové - Choceň) se nachází asi 1 km severovýchodně od dané lokality.
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Hořice - cca 25 km, veřejné mezinárodní letiště Pardubice - cca 26 km.
Lodní doprava: Labská vodní cesta (Pardubice) - Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN, nejbližší veřejný přístav Týnec nad Labem vzdálený zhruba 15 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vododvod - možnost napojení severní části na stávající vodovod v ul. Spravedlnost, Vrchlického, Selských bouří a ul. Pražská a v jižní části lokality na vodovod v ul. Rooseveltova, potřeba vybudování nových vodovodních řadů uvnitř lokality. Kanalizace - severní část možné napojit na kanalizační řad ul. Spravedlnost, Selských bouří a Vrchlického, jižní část možné napojit na kanal. řad v ul. Rooseveltova, dobudovat kanalizační řady v lokalitě.
Zásobování energiemi: Elektřina - celou lokalitou prochází el. vedení VN 35kV, stávající trafostanice umístěny na východní hranici lokality. Plyn - rozvody stávajících plynovodů v ul. Spravedlnost, Selských bouří a Vrchlického, v případě plynofikace nutné zasíťování lokality. Teplo - možno připojení na stávající teplovod v ul. Spravedlnost, Vrchlického, Selských bouří a ul. Pražská.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz