Ostrava - Heřmanice

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:22,5 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Tři menší plochy, oddělené pásy zeleně mezi zastavěnými plochami lokalit Heřmanice a Muglinov, ohraničené ulicemi Orlovská a Koněvova.
Popis funkční náplně polohy: Individuální bytová výstavba včetně základní občanské vybavenosti pro občany zde bydlící.
Popis stavu přípravy: V těsném sousedství plochy existuje stávající výstavba, další příprava rozvoje v území dosud nezahájena.
Popis územních limitů: Plocha se nachází v území s doznívajícími vlivy důlní činnosti, nachází se zde staré důlní dílo. Na území města Ostravy k dalším poklesům v důsledku důlní činnosti již nedochází. Plocha je zařazena do zemědělského půdního fondu ve II. třídě ochrany.
Zdroj informací: Územní plán města Ostravy - 1994, Územní plán města Ostravy, změna č. 2 - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Moravskoslezský kraj Kód kraje: CZ080
ORP:Ostrava Kód ORP:8119
Obec: Ostrava Kód obce: 554821
Stavební úřad: Úřad městského obvodu Slezská Ostrava

Doprava

Silnice: Silnice II/470 je vzdálena cca 0,5 km od rozvojové plochy. Síť městských komunikací dovedena až na hranice plochy.
Železnice: Trať ČD č. 270, Ostrava hlavní nádraží je vzdáleno cca 4 km.
Letiště: Mezinárodní letiště Ostrava - Mošnov je vzdáleno cca 30 km.
Lodní doprava: V případě vybudování průplavu Dunaj - Odra přístav Ostrava.

Zásobování

Zásobování vodou: Napojení na stávající vodovodní i kanalizační sítě je k dispozici na hranici rozvojové plochy (částečně zasahující na plochu).
Zásobování energiemi: Napojení na stávající vodovodní i kanalizační sítě je k dispozici na hranici rozvojové plochy.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz