Hlučín - Fifejdy

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:21,6 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Prostor mezi zastavěným územím města Hlučína a Hlučínským jezerem.
Popis funkční náplně polohy: Spotrovně rekreační areál navazující na stávalící zařízení na břehu Hlučínského jezera.
Popis stavu přípravy: Území částečně využíváno pro sport a rekreaci. Záměrem města rozšíření využití na celou plochu, město hledá strategického partnera.
Popis územních limitů: Území je částečně devastováno těžbou štěrkopísku, místy hodnoceno jako sesuvné území. V těsné blízkosti i uvnitř plochy jsou lokalizovány prvky územního systému ekologické stability.
Zdroj informací: Územní plán města Hlučína - 2004, Územní plán města Hlučína, změna č. 2 - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Moravskoslezský kraj Kód kraje: CZ080
ORP:Hlučín Kód ORP:8109
Obec: Hlučín, Kozmice Kód obce: 507016, 547182
Stavební úřad: Městský úřad Hlučín

Doprava

Silnice: Silnice I/56 procházející centrem města ve vzdálenosti cca 1,5 km od rozvojové plochy. Městská uliční síť dovedena na okraje plochy.
Železnice: Trať ČD č. 317. Nádraží Hlučín vzdáleno cca 2 km.
Letiště: Mezinárodní letiště Ostrava - Mošnov vzdáleno cca 35 km.
Lodní doprava: V případě vybudování průplavu Dunaj - Odra přístav Ostrava.

Zásobování

Zásobování vodou: Napojení na stávající vodovodní síť k dispozici na hranici rozvojové plochy. ČOV v těsném sousedství plochy.
Zásobování energiemi: Napojení na stávající sítě rozvodu elektrické energie a zemního plynu k dispozici na hranici rozvojové plochy.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz