Karviná - Darkov

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:240,3 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Rozsáhlý prostor zaujímající převážnou část kú Darkov, obklopující Lázně Darkov a přilehlou zástavbu.
Popis funkční náplně polohy: Funkční využití rozvojového území - zóna sportovních zařízení (označení U - As), navazující na areál Lázní Darkov.
Popis stavu přípravy: Ve středu rozvojového území areál Lázní Darkov a zástavba rodinnými domy. Převážná část plochy zasažena dřívější těžbou uhlí, rekultivace zatím plně nedokončena.
Popis územních limitů: Celá plocha se nachází v poddolovaném území bývalých hald a odvalů. Centrální zastavěný prostor zčásti vymezen jako lázeňské místo.
Zdroj informací: Územní plán sídelního útvaru Karviná - 1994, Územní plán sídelního útvaru Karviná, změna č.8 - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Moravskoslezský kraj Kód kraje: CZ080
ORP:Karviná Kód ORP:8111
Obec: Karviná Kód obce: 598917
Stavební úřad: Magistrát města Karviné

Doprava

Silnice: Silnice I/59 procházející centrem Karviné, vzdálena od rozvojové plochy cca 1,5 km. Městská komunikační síť prochází plochou.
Železnice: Trať ČD č. 320, nádraží Karviná vzdáleno cca 2,5 km.
Letiště: Mezinárodní letiště Ostrava - Mošnov vzdáleno cca 60 km.
Lodní doprava: V případě vybudování průplavu Dunaj - Odra přístav Ostrava.

Zásobování

Zásobování vodou: Území je částečně zainvestováno vodohospodářskou infrastrukturou, v návaznosti na nové využití je nutné posílení stávajících zařízení.
Zásobování energiemi: Území částečně zasíťováno infrastrukturou pro zásobování energiemi, v návaznosti na nové využití je nutné posílení stávajících zařízení.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz