Ostrava - Slezskoostravský hrad

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:21,1 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Výškově členitá plocha severně od Slezskoostravského hradu. Územím procházejí ulice Těšínská a Podzámčí, je zde chráněný areál bývalého dolu Trojice.
Popis funkční náplně polohy: Areál volného času navazující na areál Slezskoostravského hradu. Kulturně společenská a sportovní zařízení, veřejná zeleň.
Popis stavu přípravy: V území se nacházejí chráněné objekty a veřejná zeleň. Další výstavba podmíněna zpracováním územní studie.
Popis územních limitů: Plocha se nachází v území ekologických rizik (stará důlní díla).Na území města Ostravy k dalším poklesům v důsledku důlní činnosti již nedochází. Plochou procházejí jí prvky územního systému ekologické stability. Je zde chráněná technická památka bývalý důl Trojice.
Zdroj informací: Územní plán města Ostravy - 1994, Územní plán města Ostravy, změna č. 2 - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Moravskoslezský kraj Kód kraje: CZ080
ORP:Ostrava Kód ORP:8119
Obec: Ostrava Kód obce: 554821
Stavební úřad: Úřad městského obvodu Slezská Ostrava

Doprava

Silnice: Silnice II/477 vede na hranici plochy. Síť městských komunikací prochází plochou.
Železnice: Trať ČD č. 323, vlaková stanice Ostrava - střed vzdálena cca 300 m.
Letiště: Mezinárodní letiště Ostrava - Mošnov vzdáleno cca 25 km.
Lodní doprava: V případě vybudování průplavu Dunaj - Odra přístav Ostrava.

Zásobování

Zásobování vodou: Stávající vodohospodářská infrastruktura postačuje pro zamýšlené využití území.
Zásobování energiemi: Stávající infrastruktura zásobování území energiemi postačuje pro zamýšlené využití území.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz