Ostrava - stadion Svinov

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:33 ha
Funkce využití plochy:rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Popis geografické polohy: Rovinatá plocha jižně od obchvatu silnice I/11, na jižní straně ohraničená ulicí Ostravskou (směr Janová).
Popis funkční náplně polohy: Městský fotbalový stadion a navazující obchodní a ubytovací zařízení.
Popis stavu přípravy: Zatím je plánovaná změna jen ve fázi záměru, změna ÚPD č. 2009/1 je v projednávání.
Popis územních limitů: Plocha evidována jako zemědělský půdní fond - II. třída ochrany. Rozvojovou plochu protíná ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení VN.
Zdroj informací: Územní plán Ostravy, změna územního plánu č. 1 - 2009 (projednává se).

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Moravskoslezský kraj Kód kraje: CZ080
ORP:Ostrava Kód ORP:8119
Obec: Ostrava Kód obce: 554821
Stavební úřad: Úřad městského obvodu Svinov

Doprava

Silnice: Dálnice D 1 - mimoúrovňová křižovatka ( MÚK 354) vzdálena cca 2 km, silnice I/11 je vedena po okraji plochy.
Železnice: Trať ČD č. 270, nádraží Ostrava Svinov je vzdáleno cca 2 km.
Letiště: Mezinárodní letiště Ostrava - Mošnov je vzdáleno cca 21 km.
Lodní doprava: V případě vybudování průplavu Dunaj - Odra přístav Ostrava.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovodní řad prochází rozvojovou plochou, kanalizační sběrač je veden ve vzdálenosti cca 300 m.
Zásobování energiemi: Síť elektrického vedení VN trasována po okraji rozvojové plochy, VTL plynovod prochází přímo popisovanou plochou.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz