Havířov - Šumbark

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:13,6 ha
Funkce využití plochy:smíšená vybavenost
Popis geografické polohy: Území v severní části Havířova mezi zastavěnými územími lokalit Šumbark a Dolní Suchá.
Popis funkční náplně polohy: Zóna obvodového centra (občanská vybavenost celoměstského významu, obytné domy s vestavěnou občanskou vybaveností, velkoplošná obchodní zařízení).
Popis stavu přípravy: Příprava rozvojového záměru dosud není zahájena. Zástavba podmíněna vypracováním územní studie.
Popis územních limitů: Plocha se nachází v poddolovaném území. Plochou prochází ochranné pásmo VN elektrického vedení.
Zdroj informací: Územní plán města Havířova - 2000, Územní plán města Havířova, změna č. 13 - 2009.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Moravskoslezský kraj Kód kraje: CZ080
ORP:Havířov Kód ORP:8108
Obec: Havířov Kód obce: 555088
Stavební úřad: Magistrát města Havířova

Doprava

Silnice: Silnice I/11 a z ní odbočující II/475 jsou vzdáleny od rozvojové plochy cca 500 m, síť městských komunikací dovedena na hranici plochy.
Železnice: Trať ČD č. 321 v systému integrované dopravy Ostrava. Nádraží Havířov je vzdáleno cca 500 m.
Letiště: Mezinárodní letiště Ostrava - Mošnov je vzdáleno cca 30 km.
Lodní doprava: V případě vybudování průplavu Dunaj - Odra přístav Ostrava.

Zásobování

Zásobování vodou: Napojení na stávající vodovodní i kanalizační síť je k dispozici na hranici rozvojové plochy.
Zásobování energiemi: Napojení na stávající rozvod elektrické energie, zemního plynu a centrální zásobování teplem je k dispozici na hranici rozvojové plochy.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz