Havířov - skleníky

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:20,2 ha
Funkce využití plochy:smíšená vybavenost
Popis geografické polohy: Území v lokalitě Prostřední Suchá mezi železniční tratí a ulicí Dělnickou, opuštěný areál skleníků.
Popis funkční náplně polohy: Zóna obvodového centra (občanská vybavenost celoměstského významu, obytné domy s vestavěnou občanskou vybaveností, velkoplošná obchodní zařízení).
Popis stavu přípravy: Příprava na realizaci rozvojového záměru dosud nezahájena. Zástavba podmíněna vypracováním územní studie.
Popis územních limitů: Plocha se nachází v poddolovaném území. Plochou prochází ochranné pásmo VN elektrického vedení, STL plynovodu a teplovodu.
Zdroj informací: Územní plán města Havířova - 2000, Územní plán města Havířova, změna č. 13 - 2009.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Moravskoslezský kraj Kód kraje: CZ080
ORP:Havířov Kód ORP:8108
Obec: Havířov Kód obce: 555088
Stavební úřad: Magistrát města Havířova

Doprava

Silnice: Silnice I/11 je vzdálena cca 500 m od hranice plochy, na hranici plochy ulice Dělnická, významná městská komunikace.
Železnice: Trať ČD č. 321 v systému integrované dopravy Ostrava. Nádraží Havířov je vzdáleno cca 500 m.
Letiště: Mezinárodní letiště Ostrava - Mošnov je vzdáleno cca 30 km.
Lodní doprava: V případě vybudování průplavu Dunaj - Odra přístav Ostrava.

Zásobování

Zásobování vodou: Území je zasíťováno vodohospodářskou infrastrukturou, nutné posílení a modernizace vodovodní i kanalizační sítě.
Zásobování energiemi: Území je zasíťováno infrastrukturou zásobování energiemi, nutné vybudování krátkých přípojek rozvodu elektrické energie, plynu a teplovodu.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz