Dobřenice - sever 1 až 5, Za Vodojemem, U hřbitova, Východní část, Západní svahy

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:42,8 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita obklopuje obec Dobřenice po celé délce její severní a východní hranice a částečně hranici západní pod areálem zámku, je vzdálena od dálnice D11 0,5 - cca 1,5 km.
Popis funkční náplně polohy: Čisté nízkopdlažní bydlení, bydlení venkovského typu.
Popis stavu přípravy: Prostor lokality není zatím připravován k výstavbě, slouží k zemědělským účelům.
Popis územních limitů: Ochranné pásmo (OP) elektrického vedení 35kV, 110kV, ocrhanné pásmo plynovodu, vodovodu, nadregionálního biokoridoru, vyjmutí ploch ze zemědělského půdního fondu.
Zdroj informací: Územní plán obce Dobřenice, Územně analytické podklady ORP Hradec Králové - 2008, Územně analytické podklady Chlumec nad Cidlinou - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Královéhradecký kraj Kód kraje: CZ052
ORP:Hradec Králové Kód ORP:5205
Obec: Dobřenice Kód obce: 569968
Stavební úřad: Magistrát města Hradec Králové

Doprava

Silnice: Lokalita je velmi dobře dostupná z dálnice D11, která je vzdálena max. 1,5 km, plocha je od centra Hradce Králové vzdálena zhruba 17 km.
Železnice: Severně od lokality prochází železniční trať č. 020 ((Praha - ) Velký Osek - Hradec Králové - Choceň) se žst. Dobřenice, která je vzdálena asi 1,6 km od arélu zámku.
Letiště: Veřejné mezinárodní letiště Pardubice - cca 15 km, veřejné vnitrostátní letiště Hořice - cca 25 km.
Lodní doprava: Labská vodní cesta (Pardubice) - Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN, nejbližší veřejný přístav Týnec nad Labem vzdálený zhruba 25 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - veřejný vodovod prochází souběžně s komunikací II/323, která tvoří páteřní komunikaci obce, na severním okraji obce se nachází vodojem. Kanalizace - v obci se nenachází kanalizační řad, potřeba vybudování kanalizace v obci nebo nutné zajištění jiného způsobu likvidování odpadních vod.
Zásobování energiemi: Elektřina - východně a severně od lokality prochází vedení elektrického napětí VVN 110kV, samotná obec je napojena na vedení el. napětí 35kV, které prochází 0,2km východně od komunikace II/323. Plyn - stávající plynovod prochází souběžně s komunikací II/323. Teplo - v obci je vytápění řešeno individuálně u jednotlivých objektů (plyn, el. energie, obnovitelné zdroje).

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz