Havířov - Prostřední Suchá

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:15 ha
Funkce využití plochy:smíšená vybavenost
Popis geografické polohy: Území v lokalitě Prostřední Suchá, oddělené pásem zeleně od sousedního území "Skleníky".
Popis funkční náplně polohy: Plocha funkčně určená pro rozvoj bydlení všech typů a rozvoj občanské vybavenosti.
Popis stavu přípravy: Příprava na realizaci rozvojového záměru dosud nezahájena.
Popis územních limitů: Plocha se nachází v poddolovaném území. Plochou prochází ochranné pásmo VN elektrického vedení.
Zdroj informací: Územní plán města Havířova - 2000, Územní plán města Havířova, změna č. 13 - 2009.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Moravskoslezský kraj Kód kraje: CZ080
ORP:Havířov Kód ORP:8108
Obec: Havířov Kód obce: 555088
Stavební úřad: Magistrát města Havířova

Doprava

Silnice: Silnice I/11je vzdálena cca 600 m od hranice plochy, na hranici plochy ulice Dělnická, významná městská komunikace.
Železnice: Trať ČD č. 321 v systému integrované dopravy Ostrava. Nádraží Havířov vzdáleno cca 600 m.
Letiště: Mezinárodní letiště Ostrava - Mošnov je vzdáleno cca 30 km.
Lodní doprava: V případě vybudování průplavu Dunaj - Odra přístav Ostrava.

Zásobování

Zásobování vodou: Napojení na stávající vodovodní i kanalizační síť je k dispozici na hranici rozvojové plochy.
Zásobování energiemi: Napojení na stávající rozvod elektrické energie, zemního plynu a teplovod je k dispozici na hranici rozvojové plochy.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz