Krnov - Horní předměstí

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:84,5 ha
Funkce využití plochy:smíšená vybavenost
Popis geografické polohy: Rovinatá plocha severně od zastavěného území Krnova mezi řekou Opavicí a hranicí Polska.
Popis funkční náplně polohy: Obytná zóna smíšená s občanskou vybaveností. Záměr bude upřesněn v nové územně plánovací dokumentaci města.
Popis stavu přípravy: Zatím pouze uvažovaný záměr. Bude upřesněno v nové ÚPD.
Popis územních limitů: Do plochy zasahuje ochranné pásmo podzemního vodního zdroje. Na ploše se nacházejí bývalé výrobní objekty - možná kontaminace životního prostředí.
Zdroj informací: Územně analytické podklady ORP Krnov - 2008. V platném Územním plánu Krnova zatím není tento záměr obsažen, v současné době se zpracovává návrh nového Územního plánu města.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Moravskoslezský kraj Kód kraje: CZ080
ORP:Krnov Kód ORP:8114
Obec: Krnov Kód obce: 597520
Stavební úřad: Městský úřad Krnov

Doprava

Silnice: Na západním okraji území silnice I/45, na jižním okraji plánována přeložka silnice I/57.
Železnice: Trať ČD č. 310, nádraží Krnov je vzdáleno cca 2 km, zastávka Krnov - Cvilín je vzdálena cca 500 m.
Letiště: Mezinárodní letiště Ostrava - Mošnov je vzdáleno cca 65 km.
Lodní doprava: V případě vybudování průplavu Dunaj - Odra přístav Ostrava.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovodní a kanalizační síť je k dispozici v zastavěném území ve vzdálenosti cca 200 m od jižního okraje plochy.
Zásobování energiemi: Elektrické vedení VN a STL plynovod jsou k dispozici v zastavěném území ve vzdálenosti cca 200 m od jižního okraje plochy.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz