Nový Jičín - Loučka

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:48 ha
Funkce využití plochy:smíšená vybavenost
Popis geografické polohy: Mírně svažitá plocha v k.ú. Loučka a k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí mezi řekou Jičínkou a ulicí Skalky.
Popis funkční náplně polohy: V severní části rozvojového území stanoveno funkční využití - bydlení hromadné, v jižní části rodinné domy, ve středu území je vymezena plocha pro zařízení dopravy - hromadné garáže.
Popis stavu přípravy: Na okrajích území stávající zástavba, další příprava rozvojového záměru dosud nezahájena.
Popis územních limitů: Plocha je zařazena jako zemědělský půdní fond - II. třída ochrany s provedenou meliorací. Plochou prochází ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení VN.
Zdroj informací: Územní plán Nový Jičín - 2009.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Moravskoslezský kraj Kód kraje: CZ080
ORP:Nový Jičín Kód ORP:8115
Obec: Nový Jičín Kód obce: 599191
Stavební úřad: Městský úřad Nový Jičín

Doprava

Silnice: Rychlostní silnice R 48, mimoúrovňová křižovatka (MÚK Starý Jičín) je vzdálena cca 2 km, silnice I/57 v centru města je vzálena cca 2 km.
Železnice: Trať ČD č. 278, nádraží Nový Jičín - město, je vzdáleno cca 2 km.
Letiště: Mezinárodní letiště Ostrava - Mošnov je vzdáleno cca 20 km.
Lodní doprava: V případě vybudování průplavu Dunaj - Odra přístav Ostrava.

Zásobování

Zásobování vodou: Napojení na stávající vodovodní i kanalizační síť je k dispozici na hranici rozvojové plochy.
Zásobování energiemi: Napojení na stávající rozvod elektrické energie a zemního plynu je k dispozici na hranici rozvojové plochy.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz