Opava - Jaktař

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:31,5 ha
Funkce využití plochy:smíšená vybavenost
Popis geografické polohy: Mírně svažitá plocha na západním okraji zastavěného území Opavy, na jihu přiléhá k areálu nemocnice.
Popis funkční náplně polohy: Individuální bytová výstavba v severní části, hromadná bytová výstavba v jihozápadní části, občanská vybavenost v jihovýchodní části.
Popis stavu přípravy: Na okrajích území stávající zástavba, další příprava rozvojového záměru dosud nezahájena.
Popis územních limitů: Na severním okraji plochy se nachází cráněné ložiskové území a dobývací prostor. Plocha je zařazena jako zemědělský půdní fond - I. třída ochrany. Plochou prochází ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení VN.
Zdroj informací: Územní plán města Opavy, změna č. 7 - 2006.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Moravskoslezský kraj Kód kraje: CZ080
ORP:Opava Kód ORP:8117
Obec: Opava Kód obce: 505927
Stavební úřad: Magistrát města Opavy

Doprava

Silnice: Silnice I/11 je vzdálena cca 300 m, silnice I/46 je vzdálena cca 500 m, síť městských komunikací na okraji plochy.
Železnice: Trať ČD č. 316, vlaková stanice Opava - západ, vzdálena cca 500 m.
Letiště: Mezinárodní letiště Ostrava - Mošnov je vzdáleno cca 52 km.
Lodní doprava: V případě vybudování průplavu Dunaj - Odra přístav Ostrava.

Zásobování

Zásobování vodou: Napojení na stávající vodovodní i kanalizační síť je k dispozici na hranici rozvojové plochy.
Zásobování energiemi: Napojení na stávající rozvod elektrické energie a zemního plynu je k dispozici na hranici rozvojové plochy.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz