Orlová - Na Slezské

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:10,7 ha
Funkce využití plochy:smíšená vybavenost
Popis geografické polohy: Mírně svažitá plocha v centru Orlové kolem ulice Slezské. Prostor bývalé haldy dolu Žofie.
Popis funkční náplně polohy: Plocha funkčeně určená pro občanské vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá.
Popis stavu přípravy: Provedena rekultivace bývalých odvalů.
Popis územních limitů: Plocha se nachází v ložiskovém prostoru a poddolovaném území, vyskytují se zde stará důlní díla. Plochou prochází ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení VN.
Zdroj informací: Územní plán Orlová - 2009.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Moravskoslezský kraj Kód kraje: CZ080
ORP:Orlová Kód ORP:8118
Obec: Orlová Kód obce: 599069
Stavební úřad: Městský úřad Orlová

Doprava

Silnice: Středem území prochází silnice II/470, napojená na silnici I/59 (plánováno mimoúronňové napojení).
Železnice: Trať ČD č. 320, vlaková stanice Dolní Lutyně je vzdálená cca 5,5 km. Železniční vlečka na okraji plochy.
Letiště: Mezinárodní letiště Ostrava - Mošnov je vzdáleno cca 33 km.
Lodní doprava: V případě vybudování průplavu Dunaj - Odra přístav Ostrava.

Zásobování

Zásobování vodou: Územím procházejí vodovodní i kanalizační sítě s dostatečnou kapacitou, umožňující napojení rozvojového území.
Zásobování energiemi: Územím procházejí sítě rozvodu elektrické energie, zemního plynu a CZT s dostatečnou kapacitou, umožňující napojení rozvojového území.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz