Ostrava - Nová Karolina

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:23,5 ha
Funkce využití plochy:smíšená vybavenost
Popis geografické polohy: Plocha přímo ve středu města Ostravy po zrušené koksovně a dolu Karolina, mezi ulicí 28. října a řekou Ostravicí.
Popis funkční náplně polohy: Rozvojová plocha funkčně určena jako jádrové území - soustředění občanské vybavenosti spolu s bydlením v městské zástavbě.
Popis stavu přípravy: Společnost Multi Development zahájila výstavbu v roce 2008, byla provedena asanace kontaminovaných ploch, v současné době výstavba dočasně přerušena z finančních důvodů.
Popis územních limitů: Plocha se nachází v ložiskovém prostoru a poddolovaném území, vyskytují se zde stará důlní díla. Na ploše jsou památkově chráněné objekty (zachované architektonicky a technicky cenné stavby bývalé koksovny Karolina).
Zdroj informací: Územní plán města Ostravy - 1994, Územní plán města Ostravy, změna č. 2 - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Moravskoslezský kraj Kód kraje: CZ080
ORP:Ostrava Kód ORP:8119
Obec: Ostrava Kód obce: 554821
Stavební úřad: Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Doprava

Silnice: Silnice I/56 (ulice Místecká) na okraji plochy.
Železnice: Trať ČD č. 323, vlasková stanice Ostrava - střed je lokalizována na okraji rozvojové plochy.
Letiště: Mezinárodní letiště Ostrava - Mošnov je vzdáleno cca 23 km.
Lodní doprava: V případě vybudování průplavu Dunaj - Odra přístav Ostrava.

Zásobování

Zásobování vodou: Historické vodohospodářské sítě byly zlikvidovány při přípravě staveniště, nové napojení je k dispozici na okrajích rozvojové plochy.
Zásobování energiemi: Historické sítě pro zásobování energiemi byly zlikvidovány při přípravě staveniště, nové napojení na okrajích plochy.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz