Ostrava - Dolní Vítkovice

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:23,3 ha
Funkce využití plochy:smíšená vybavenost
Popis geografické polohy: Plocha na severu chráněného území Dolní Vítkovice, mezi ulicí Místeckou a řekou Ostravicí.
Popis funkční náplně polohy: Území je součástí areálu Národní kulturní památky Dolní Vítkovice. Stanovené funkční využití území je kulturně společenské centrum.
Popis stavu přípravy: Území z velké části zastavěno, pro další rozvoj se předpokládá kombinace rekonstrukce stávajících objektů ale i nová zástavba.
Popis územních limitů: Plocha se nachází v poddolovaném území, vyskytují se zde stará důlní díla. Na území města Ostravy k dalším poklesům v důsledku důlní činnosti již nedochází. Na části plochy je Národní kulturní památka Dolní Vítkovice.
Zdroj informací: Územní plán města Ostravy - 1994, Územní plán města Ostravy, změna č. 2 - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Moravskoslezský kraj Kód kraje: CZ080
ORP:Ostrava Kód ORP:8119
Obec: Ostrava Kód obce: 554821
Stavební úřad: Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Úřad městského obvodu Vítkovice

Doprava

Silnice: Silnice I/56 (ulice Místecká) na okraji plochy.
Železnice: Trať ČD č. 323, vlaková stanice Ostrava - střed na okraji plochy.
Letiště: Mezinárodní letiště Ostrava - Mošnov je vzdáleno cca 23 km.
Lodní doprava: V případě vybudování průplavu Dunaj - Odra přístav Ostrava.

Zásobování

Zásobování vodou: Na ploše jsou stávající kapacitní vodovodní i kanalizační sítě, umožňující napojení rozvojového území..
Zásobování energiemi: Na ploše jsou stávající kapacitní sítě energetického zásobování, umožňující napojení rozvojového území..

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz