Hranice - Za Čaputovým dvorem

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:20,3 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází severovýchodně od nám. města Hranice asi 0,3 km od komunikace I/47, severní hranice lokality sousedí s areálem městské nemocnice.
Popis funkční náplně polohy: Zóna hromadného bydlení - bydlení v bytových domech.
Popis stavu přípravy: Výstavba na ,,zelené louce", v současné době neprobíhá příprava na výstavbu.
Popis územních limitů: Ochranné pásmo ČOV, ochranné pásmo elektrického vedení a trafostanic, ochranné pásmo plynovodu a vodovodu, některé plochy nutno vyjmout ze zemědělského půdního fondu.
Zdroj informací: Územní plán sídelního útvaru Hranice, Územně analytické podklady ORP Hranice - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Olomoucký kraj Kód kraje: CZ071
ORP:Hranice Kód ORP:7101
Obec: Hranice Kód obce: 513750
Stavební úřad: Městský úřad Hranice

Doprava

Silnice: Cca 0,3 km severně od lokality probíhá komunikace I/47 (Bílovec - Odry - Hranice - Přerov), na kterou lze plochu napojit přes stávající místní komunikace (např. ul. Pod Nemocnicí), potřeba vybudování vnitřního komunikačního systému v lokalitě, vzdálenost lokality od dálnice D1 je cca 3,7 km.
Železnice: Vlaková stanice Hranice na Moravě umístěna na trati č. 270 (Česká Třebová - Rudoltice v Čechách - Mohelnice - Olomouc - Hranice na Moravě - Ostrava) je vzdálena cca 1,3 km od lokality a žst. Hranice na Moravě - město, umístěná na žel. Trať č. 280 (Hranice na Moravě - Vsetín - Horní Lideč) je vzdálena cca 0,8 km.
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Hranice - vzdálenost od lokality cca 3,5 km, veřejné mezinárodní letiště Olomouc - vzdálenost je cca 42 km.
Lodní doprava: Vodní cesta na řece Moravě - nejbližší veřejný přístav Otrokovice vzdálený zhruba 45 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - lokalitu lze napojit na stávající vodovod obce, který prochází ul. Skalní jižně od lokality a v ul. Pod Nemocnicí a Zborovská severozápadně od lokality, skupinový vodovod Hranice je napojený na Ostravský oblastní vodovod. Kanalizace - stávající ČOV umístěna při jižní hranici lokality, potřeba vnitřního zasíťování lokality u kanalizace i vodovodu.
Zásobování energiemi: Elektřina - stávající elektrické vedení VN 1 - 35kV s příslušnými trafostanicemi je umístěno v blízkosti lokality v ulicích Pod Nemocnicí, Skalní, Sklený kopec. Plyn - NTL plynovod je rozveden v ulici Pod Nemocnicí a na ní navazujících. Teplo - dodávka tepla je zajišťována z 33 plynových kotelen o výkonu od 0,024 do 4,72MW, vzdálenost od lokality asi 0,3 km severním směrem.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz