Nový Malín - jih

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:22,8 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází v obci Nový Malín (jihovýchod obce) ležící jihovýchodně od Šumperka, je umístěna východně od trati č. 290 ve vzdálenosti cca 0,1 km.
Popis funkční náplně polohy: Plocha je určena pro rozvoj bydlení.
Popis stavu přípravy: Lokalita je v současné době využívána k zemědělským účelům, neprobíhá dosud příprava na výstavbu.
Popis územních limitů: Při jižní hranici blízkost lokálního biocentra územního systému ekologické stability, lokalita se nachází v těsné blízkosti Chráněné krajinné oblasti Jeseníky (IV. Zóna), dále ochranné pásmo (OP) železnice, potřeba vyjmutí části plochy ze zemědělského půdního fondu.
Zdroj informací: Územně analytické podklady ORP Šumperk - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Olomoucký kraj Kód kraje: CZ071
ORP:Šumperk Kód ORP:7111
Obec: Nový Malín Kód obce: 540501
Stavební úřad: Městský úřad Šumperk

Doprava

Silnice: Lokalita je napojitelná přes páteřní komunikaci obce na silnici II/446, jenž prochází západní částí obce a v Šumperku se napojuje na na silnici I/11 (Hradec Králové - Šumperk - Ostrava - Český Těšín).
Železnice: Železniční trať č. 290 (Šumperk - Uničov - Olomouc) tvoří západní hranici lokality, žst. Nový Malín ležící na této trati je od lokality vzdálena do 1 km, v Šumperku možnost napojení na další železniční tratě č. 291, č. 293.
Letiště: Veřejná vnitrostátní letiště Šumperk je vzdálené do 3 km, veřejné mezinárodní letiště v Olomouci vzdáleno cca 40 km.
Lodní doprava: Poblíž lokality se nenachází žádná vodní cesta, Labská vodní cesta - veřejný přístav Týnec nad Labem vzdálen cca 120 km a vodní cesta na Moravě - veřejný přístav Otrokovice vzdálen cca 90 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - v obci je vybudován nový vodovod, který vede v páteřní ulici obce (a na ni navazující ulice) ve vzdálenosti zhruba 0,1 - 0,2 km od lokality. Kanalizace - stávající kanalizace umístěna rovněž v páteřní komunikaci obce (a na ni navazujících ulic), v navrhovaných lokalitách bude potřeba vybudování nových kanalizačních a vodovodních sítí.
Zásobování energiemi: Elektřina - v severní části obce prochází venkovního vedení el. Sítě VN 1 - 35kV, stávající trafostanice vzdálena do 300 m. Plyn - obec je plynofikována, plynovod NTL vede v páteřní komunikaci obce, východně od lokality ve vzdálenosti max. 2 km prochází plynovod VTL. Teplo - obec nemá centrální zásobování teplem, teplofikaci nutno řešit individuálně.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz