Nový Malín - sever

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:29,9 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita je umístěna jihovýchodně od Šumperka v obci Nový Malín (severovýchodní část), lokalita je umístěna východně od železniční trati č. 290, vzdálenost od obecního úřadu Nový Malín do 1 km.
Popis funkční náplně polohy: Plocha je určena pro rozvoj bydlení.
Popis stavu přípravy: Využití území se dosud nepřipravuje, západní část lokality při komunikaci je částečně rozparcelována, většina plochy evidována jako orná půda.
Popis územních limitů: Lokalita částečně spadá do III. - IV. Zóny Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, lokalitou prochází lokální biokoridor územního systému ekologické stability, ochranné pásmo (OP) železnice, OP elektrického vedení VN, OP silniční komunikace.
Zdroj informací: Územně analytické podklady ORP Šumperk - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Olomoucký kraj Kód kraje: CZ071
ORP:Šumperk Kód ORP:7111
Obec: Nový Malín Kód obce: 540501
Stavební úřad: Městský úřad Šumperk

Doprava

Silnice: Lokalita je napojitelná přes páteřní komunikaci obce na silnici II/446, jenž prochází západní částí obce a v Šumperku napojuje se na silnici I/11 (Hradec Králové - Šumperk - Ostrava - Český Těšín).
Železnice: Železniční trať č. 290 (Šumperk - Uničov - Olomouc) tvoří západní hranici lokality, žst. Nový Malí leží v těsné blízkosti lokality, v Šumperku možnost napojení na další žel. Tratě č. 291, č. 294.
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Šumperk je vzdálené do 2 km, veřejné mezinárodní letiště v Olomouci je vzdáleno cca 40 km.
Lodní doprava: Poblíž lokality se nenachází žádná vodní cesta, Labská vodní cesta - veřejný přístav Týnec nad Labem je vzdálen cca 120 km a vodní cesta na Moravě - veřejný přístav Otrokovice je vzdálen cca 90 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - jižně od lokality stávající vodovod umístěný v páteřní ulici (a na ni navazujících) obce Nový Malín. Kanalizace - stávající kanalizace vedena souběžně s páteřní komunikací (a na ni navazujících) obce, potřeba vybudování nových řadů v lokalitách.
Zásobování energiemi: Elektřina - lokalitou prochází venkovní vedení elektrické sítě VN 1 - 35kV, trafostanice umístěny ve vzdálenosti cca 0,5 km. Plyn - stávající plynovod umístěn západně od lokality ve vzdálenosti do 0,2 km. Teplo - potřeba řešit individuálně, neboť obec nemá centrální zásobování teplem.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz