Dobruška - Belveder

Významné rozvojové plochy
Mapa
Zdroj dat: Centrum, 2009

Základní údaje

Plocha:20,4 ha
Funkce využití plochy:bydlení
Popis geografické polohy: Lokalita se nachází severně od centra města ve vzdálenosti zhruba 0,5 km, na pravém břehu Brtevského potoka.
Popis funkční náplně polohy: Plocha určená pro bydlení - rodinné domy.
Popis stavu přípravy: Lokalita je v současné době využívána k zemědělským účelům, není připravována k výstavbě.
Popis územních limitů: Ochranné pásmo (OP) blízkého lesa, OP elektrického vedení a OP nově navržených inženýrských sítí, potřeba vyjmutí částí území ze zemědělského půdního fondu.
Zdroj informací: Územní plán města Dobruška, Územně analytické podklady ORP Dobruška - 2008.

Identifikace rozvojové plochy

Kraj: Královéhradecký kraj Kód kraje: CZ052
ORP:Dobruška Kód ORP:5202
Obec: Dobruška Kód obce: 576271
Stavební úřad: Městský úřad Dobruška

Doprava

Silnice: V těsné blízkosti prochází komunikace I/14 (Česká Třebová - Rychnov nad Kněžnou - Náchod) vzdálená cca 0,5 km, od předpokládané R11 je vzdálena cca 25 km, potřeba dobudování vntřních komunikací.
Železnice: Od žst. Dobruška je lokalita vzdálena cca 1 km, obcí prochází železniční trať č. 028 (Opočno pod Orlickými horami - Dobruška).
Letiště: Veřejné vnitrostátní letiště Jaroměř - cca 15 km.
Lodní doprava: Labská vodní cesta (Pardubice) - Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN, nejbližší veřejný přístav Týnec nad Labem vzdálený zhruba 60 km.

Zásobování

Zásobování vodou: Vodovod - v lokalitě se nenachází vodovodní řad, potřeba vybudování, není možno napojit ze současného vodojemu U Ducha, neboť se lokalita nachází na vyšší výškové kotě, možnost vyřešit realizací automatické tlakové stanice zvyšující provozní tlak. Kanalizace - napojení na stávající jednotnou kanalizaci na ul. K. Michla, nutnost zasíťování lokality, dešťové vody odvádět do Brtevského potoka.
Zásobování energiemi: Elekřina - středem lokality prochází elektrické vedení VN 35kV svedené do trafostanice Obchvat, cca 1km západně od lokality leží rozvodna el. energie Dobruška - Pulice. Plyn - lokalitu lze bezproblémově plynofikovat (plynovod v ul. K. Michla), obcí prochází STL 0,3Mpa. Teplo - předpoklad vytápění z vlastních zdrojů.

Mapa

Odkaz na mapový server
Odkaz na mapový server


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz